Aktivnosti Foruma mladih

Novoizabrani predsjednik Foruma mladih Bošnjačke stranke, Sead Šahman, jučerašnjom posjetom FM OO Podgorica i OO Tuzi zatvorio je prvi krug konsultacija sa predstavnicima tih OO.

PG

 Prethodili su sastanci sa OO Rožaje, Plav, Berane, Bijelo Polje, Petnjica, Pljevlja, Ulcinj, te razgovor sa predstavnikom FM OO Bar, kao i sastanak sa potpredsjednikom Skupštine, Suljom Mustafićem.

Teme razgovora bile su potrebe mladih ljudi na tim lokalitetima, uzimajući u obzir specifičnost svake opštine. Umrežavanje mladih iz svih OO je primarni cilj. Programi kulturnog sadržaja, edukacije, sporta, te drugih aktivnosti biće primat u narednom periodu. Uskoro je najavljeno formiranje predsjedništva Foruma mladih Bošnjačke stranke, uzevši u obzir dosadašnje aktivnosti koje su realizovane, teritorijalnu zastupljenost, te broj članova koji broji određeni OO Foruma mladih. U narednom periodu, predsjedništvo će raditi na strategiji Foruma mladih BS, koja će biti smjernica za aktivnosti u predstojećim godinama.

Merlina Šahmanović
Portparol BS