Poštovani građani, Od svog osnivanja partije koje čine koaliciju „Bošnjaci, Muslimani i Albanci“ se zalažu za očuvanje nacionalnog, vjerskog i jezičkog identiteta bošnjačko-muslimanskog i albanskog naroda u Crnoj Gori, a samim tim i u Baru. Alma Hadzibegovic U pravcu očuvanja vjerskog identiteta, već duži niz godina se zalažemo kod nadležnih organa lokalne samouprave za dodjeljivanje lokacije za izgradnju islamskog vjerskog objekta na Topolici. U Novom Baru živi preko 3.000 mještana islamske vjeroispovjesti, zbog čega i postoji opravdana potreba za izgradnjom ovog vjerskog objekta. Kao članovi Islamske zajednice, naši funkcioneri su kroz kontakte sa turskom Vladom i agencijom TIKA, dali doprinos da se  obezbjede sredstva za završetak radova na izgradnji Islamskog centra u Starom Baru. Jedan od programskih ciljeva zajedničke liste „Bošnjaci, Muslimani i Albanci“ jeste i restitucija, odnosno povraćaj ili pravična nadoknada za oduzeto i uzurpirano vakufsko zemljište. Od izuzetne važnosti je njegovanje kulturno-istorijskog nasljeđa i njegova prezentacija kroz medije i manifestacije. Posebno se zalažemo da se proširi postojeći program za manjinske narode na Javnom servisu, ali i na lokalnom Radio Baru, kroz formiranje posebnih medijskih segmenata. Neophodno je da se na Javnom servisu TV Crne Gore formira posebna redakcija koja će obrađivati teme od značaja za manjinske narode. Ovu redakciju treba da uređuju medijski stručnjaci, pripadnici manjinskih naroda, jer oni najbolje prepoznaju te potrebe. Među pretplatnicima koji finansiraju ove medije podjednako učestvuju svi građani Crne Gore pa, samim tim,  manjinski narodi imaju pravo da adekvatno budu zastupljeni u medijima. U Baru ne postoji nijedno folklorno društvo koje njeguje kulturu bošnjačko-muslimanskog stanovništva, a postojeće institucije nedovoljno prepoznaju te potrebe. Kada govorimo o učešću manjinske kulture u institucijama ili u podacima iz prošlosti grada, treba naglasiti da u opštini Bar, ima samo jedna ulica sa imenom iz istorije islamskog življa. Naša koalicija će se posebno baviti ovim pitanjima, jer smatramo da medju postojećim nazivima ulica, trgova i bulevara svoje mjesto trebaju naći i imena iz prošlosti bošnjačko-muslimanskog  i albanskog naroda u Baru. Za očuvanje svog identiteta, ali i uvažavanje identiteta drugih naroda, 25. maja, dajemo glas za zajedničku listu „Bošnjaci, Muslimani i Albanci – Bar u koji vjerujemo“ koja se nalazi pod redni broj 6. Kandidat za odbornika Alma Hadžibegović