Bošnjačka stranka predala izbornu listu

Bošnjačka stranka (BS) predala je danas izbornu listu za parlamentarne izbore sa više od 5,2 hiljade potpisa podrške.
Suljo Mustafić, izjava nakon predaje liste

Suljo Mustafić, izjava nakon predaje liste

Nakon predaje liste, šef poslaničkog kluba BS Suljo Mustafić kazao je da je ta partija ispoštovala teritorijalni princip organizacije stranke, zastupljenost odbora i ispunilia zakonsku obavezu o procentualnoj zastupljenosti žena, kao i da je prednost dala mlađim kadrovima. »BS je nastupila na manjinskoj listi za koju je bilo potrebno prikupiti hiljadu potpisa ali naši aktivisti su sakupili 5,2 hiljade, što je više nego što je potrebno i za druge liste«, rekao je on agenciji MINA. Prema njegovim riječima ciljevi te stranke su veća zastupljenost Bošnjaka u institucijama, veća razvijenost sredina kojima živi bošnjačko-muslimanski narod, ravnomjeran regionalni razvoj, evro-atlantske integracije, dobri regionalni odnosi kao i odnosi sa Turskom. Mustafić smatra da birači prepoznaju BS kao jedinog autentičnog zastupnika i da će toj partiji dati još veću podršku nego do sada.

»Smatramo da ćemo povećati broj mandata i da će BS u potpunosti ostvariti uspjeh u svim sredinama u kojima nastupa i da će biti vidljiv porast povjerenja u našu stranku«, rekao je on. Mustafić je kazao da će nakon izbornih rezultata biti razgovora o potencijalnim postizbornim koalicijama, »sa onim partijama koje prihvataju temeljna programska načela BS-a «. Glavni odbor BS usvojio je juče izbornu listu koju je utvrdilo i predložilo Predsjedništvo partije, čiji će nosilac biti lider partije, Rafet Husović. Nakon Husovića, na listi su Suljo Mustafić, Kemal Zoronjić, Almer Kalač, Nedžad Drešević, Damir Gutić, Munib Ličina, Osman Nurković, Kemal Purišić, Amer Halilović, Orhan Šahmanović, Rešad Sijarić i Kenana Strujić.