Održana Osma konferencija predsjednika parlamenata malih evropskih država

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić učestvovao je na „Osmoj konferenciji predsjednika parlamenata malih evropskih država“ koja je održana u Rejkjaviku u periodu od 27. do 30. avgusta.

Ucesnici Osme konferncije

Na ovogodišnjoj konferenciji čiji je domaćin Parlament Islanda (Alþingi) i njegov predsjednik Ejnar Gudfinson (Einar K. Guðfinnsson) bilo je riječi o aktuelnim i važnim pitanjima u nacionalnim politikama i parlamentima malih evropskih država, o uticaju ekonomske i dužničke krize na male zemlje kao i o potencijalima za saradnju ovih zemalja na polju obrazovanja i istraživanja.

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić, u svom obraćanju, predstavio je aktuelnu situaciju u Crnoj Gori i važna pitanja kojim se Skupština Crne Gore bavi, sa posebnim akcentom na nedavno usvojene amandmane na Ustav kojima se jača nezavisnost pravosuđa.

Potpredsjednik Mustafic sa potpredsjednikom parlamenta      Malte

Ističući da je Crna Gora primjer stabilnog društva na Balkanu, Mustafić je kazao da je potrebno i dalje raditi na jačanju institucija, kao i da samo jačanje uloge Skupštine znači i jačanje drugih institucija.

Mustafić je, takođe, kazao da je Skupština Crne Gore prepoznata kao mjesto demokratskog dijaloga, uvažavanja različitosti, mjesto odakle idu poruke ka čitavom društvu o Crnoj Gori kao multietničkoj i stabilnoj državi.

„U politici ne postoje mali i veliki, već svačija veličina  leži u vrijednosti ideja i ljudima koji nose te ideje“ – zaključio je Mustafić, dajući punu podršku daljim naporima u jačanju saradnje malih država.

Na kraju konferencije, jednoglasno je usvojena Završna deklaracija i dogovoreno da se sledeća, „Deveta konferencija predsjednika parlamenata malih evropskih država“ održi u Andori.

Na marginama konferencije, potpredsjednik Mustafić sastao se potpredsjednikom parlamenta Republike Malte Vinsentom Galeom (Vincent Galea). Na sastanku je istaknuta važnost unaprjeđenja saradnje dvije države, posebno u oblasti evropskih integracija kao i u oblastima turizma, kulture i pomorskog saobraćaja.

Takođe, naglašena je potreba za uspostavljanjem intezivnije parlamentarne saradnje kroz direktne kontakte  parlamentarnih odbora za međunarodne odnose i međuparlamentarnih grupa prijateljstva čije je formiranje na današnjem sastanku inicirano.

prijem kod predsjednika Republike Island

Učesnici konferencije imali su i zvanični susret sa predsjednikom Republike Island, Olafur Ragnar Grimasonom.

Konferencija predsjednika parlamenata održava se svake godine u drugoj državi i okuplja predsjedavajuće parlamenatima devet malih država Evrope koje imaju manje od milion stankovnika među kojima su Kneževina Andora, Republika Kipar, Republika Island, Kneževina Lihtenštajn, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Republika Malta, Kneževina Monako, Republika San Marino i Crna Gora.

Na ovogodišnjoj konferenciji, pored potpredsjednika Mustafića i domaćina konferencije Gudfinosona, učestvovali su i Vićenc Mateu (Vicenç Mateu), predsjednik parlamenta Kneževine Andore, Albert Frik (Albert Frick), predsjednik parlamenta Kneževine Lihtenštajn, Vinsent Galea, potpredsjednik parlamenta Republike Malte,  kao i predstavnici Luksemburga, Monaka i San Marina.