U Podgorici je održana osnivačka skupština "Dobrotvornog društva Merhamet u Crnoj Gori", koje će djelovati  u oblasti pružanja svih oblika humanitarne  i druge pomoći  koje doprinose poboljšanju materijalnog i sveukupnog položaja stanovništva.

Udruženje će se baviti pružanjem svih oblika humanitarne pomoći, podsticanjem zbrinjavanja napuštene djece, otvaranjem zdrastvenih ustanova, zaštitom i unapređenjem prava čovjeka i građanina;  zaštitom životne sredine, edukacijom stanovništva i  pružanjem administrativnih usluga, borbom protiv  siromaštva; saradnjom sa lokalnim zajednicama i većom socijalnom inkluzijom lica sa posebnim potrebama. „Merhamet u Crnoj Gori“  saradjivaće sa istoimenim organizacijama u drugim državama i sličnim institucijama koje se bave humanitarnim radom. Skupština za čijeg je predsjednika izabran Dr Nedžad Drešević, usvojila je Statut  udruženja i izabrala  Upravni odbor u kome su Dr Amer Halilović - predsjednik, Munib Ličina, Orhan Šahmanović, Kemal Zoronjić i Zahit Ličina. Sjedište Merhameta biće u Podgorici, a planirano je otvaranje podružnica u svim opštinama u Crnoj Gori.

Nadzorni odbor “Merhameta” čine: Husein Kurtagić, Asmir Pepić i Enesa Rastoder, a u Sud časti:  Omer Skrobanović, Rahman ef. Kačar i Jakub Durgut. Članovi osnivačke Skupštine Merhameta su : Dr Amer Halilović, Rafet Husović, Husein Kurtagić, Jonuz Mujević, Reis Rifat  Fejzić, Enesa Rastoder, Orhan Šahmanović,  Ruždija Radončić, Kemal Purišić, Azemina Fetić, Kemal  Zoronjić, Sabahet Spahić, Zahit Ličina, Asmir Pepić, dr.  Nedžad Drešević, Rahman  Kačar, Haris Ramović, Munib  Ličina, Suljo Mustafić, Rasim Honsić,   Jakub Durgut, Omer Skrobanović i Muamer Raščić.