Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić, razgovarao je  danas sa Seržom Bramercom, glavnim tužiocem Medjunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju sa sjedištem u Hagu .

Potpredsjednik Mustafić je ukazao da Crna Gora posvećena  ispunjavanju svojih medjunarodnih obaveza i da je, u tom kontekstu,  uspostavljena puna saradnja njenih institucija sa Medjunarodnim krivičnim sudom u Hagu, kao i sa institucijama državama u okruženju u predmetima ratnih zločina .

Suljo

Mustafić je, takodje, iskazao zadovoljstvo potpisivanjem Sporazuma državnog tužioca Crne Gore sa tužilaštvima Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine o saradnji u borbi protiv svih oblika teškog kriminala, uključujući i predmete ratnih zločina

Potpredsjednik  Mustafić je kazao  da  Skupština Crne Gore , u okviru svojih nadležnosti, kontinuirano radi na zakonskim rješenjima koji će unaprijediti  vladavinu prava i obezbijediti punu nezavisnost sudstva i tužilaštva, čemu su poseban doprinos dale i izmjene Ustava oko kojih je postignut visok nivo političkog konsenzusa. On je ukazao i da je nedavni izbor vrhovnog državnog tužioca u Parlamentu još jedan važan korak ka jačanju kapaciteta sudske i tužilačke vlasti.

Mustafić je kazao da je potrebno i dalje   unaprjedivati zakonodavni okvir za reformu pravosudnog sistema, kako bi se postigla njegova puna efikasnost, nezavisnost i objektivnost u svim oblastima.

Potpredsjednik Mustafić je istakao i važnost saradnje nadležnih institucija  sa Medjunarodnim krivičnim sudom, posebno u dijelu potpunog sudskog procesuiranja ratnih zločina  koji su se desili u Crnoj Gori ili nad  njenim gradjanima, u cilju punog institucionalnog suočavanja  sa prošlošću.

Glavni tužilac  Serž Bramerc istakao je zadovoljstvo saradnjom Medjunarodnog krivičnog suda sa nadležnim institucijama u Crnoj Gori , kao i spremnošću  da se ona unpredjuje  u svim oblastima koji su značajni za uspješno procesuiranje ratnih zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije.

Razmjenjena su mišljenja i o daljim zakonodavnim reformama u Crnoj Gori, te o ulozi Parlamenta u donošenju zakonskih rješenja koja će značiti punu vladavinu prava u svim oblastima.

 

Kabinet Potpredsjednika Skupštine Sulja Mustafića