Izborna lista „Bošnjaci, Muslimani i Albanci“ održala je skup u naselju Mala Volujica i tom prilikom predstavnici stranke razgovarali su sa mještanima o brojnim pitanjima i problemima sa kojima se ovo naselje suočava. Domaćin skupa, Reka Ličina je istakao svakodnevne probleme naselja Mala Volujica, koje broji oko 200 domaćinstava, sa blizu 1.000 mještana, među kojima je 150 djece. Kao ključne probleme mještana naveo je problem vodnosnadbijevanja, zatim visoka stopa nezaposlenosti, naročito omladine, ali i neophodnost formiranja mjesne zajednice. sa skupa u naselju Mala Volujica Skupu je prisustvovao predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović koji je naglasio da je siguran da će Bošnjačka stranka nakon 25. maja biti mnogo jača nego što je bila, jer je podrška u biračkom tijelu za osam godina postojanja uvećana nekoliko puta -Smatramo da danas imamo više od 20.000 ljudi koji podržava našu Bošnjačku stranku, i jedina smo stranka koja ima kontinuirani trend rasta- kazao je Husović. Husović je kazao da su pripadnici bošnjačko-muslimanskog naroda gradili multietničku Crnu Goru  temelj i stožer države, te da su uvijek bili na strani svih demokratskih procesa. - Pripadnici manjinskih naroda u Baru, čvrsto su opredjeljeni za suživot i gradjanske vrijednosti  Bara, ali žele biti ravnopravni građani i imati svoje predstavnike u institucijama.  Mi gradimo Crnu Goru, ali hoćemo i da gradimo svoj identitet. Mi smo vlast na državnom nivou i sada tu vertikalu treba spustiti i na lokalni nivo. Nakon 25. maja mi ćemo biti dio vlasti u Baru, Plavu, Gusinju, Pljevljima i Podgorici, dok ćemo u Rožajama samostalno vršiti vlast, zaključio je Husović. Nosilac liste „Bošnjaci, Muslimani i Albanci – Bar u koji vjerujemo“ Munib Ličina je istakao da je ovo koalicija za koju je čvrsto uvjeren da jedino može da zastupa interese Bošnjaka, Muslimana i Albanaca u Baru. -Mi smo se i do sada bavili životnim pitanjima gradjana, mislimo da su naši sunarodnici u neravnopravnom položaju. Primjer nerješenog vodosnadbijevanja naselja Mala Volujica, kao i brojni infrastrukturni problemi širom opštine najviše su izraženi u dijelovima grada gdje žive manjinski narodi- kazao je Ličina Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić je istakao da je cilj koalicije predstavnika bošnjačko-muslimanskog i albanskog naroda rješavanje  problema gradjana koji su bili u neravnopravnom statusu u svim sferama života. On je kazao da se lokalna samouprava, koju su činile DPS i SDP zajedno,  prilično ignoratski odnosila prema zahtjevima mještana Mala Volujica, a takav je odnos u većini sredina gdje živi pretežno bošnjačko-muslimanski i albanski narod. Dovoljno je pogledati putnu infrastrukturu u ovim naseljima, vodovodne priključke, snadbijevanje električnom energijom itd. -Mi ćemo odlučivati ko će biti vlast u Baru i istrajno ćemo se boriti da se lokalna samouprava prema svima odnosi jednako i da uslovi budu isti za sve, gradjane bez ikakave razlike-  zaključio je Mustafić. Skupu su prisustvovali brojni mještani koji su izrazili interesovanje za rješavanje brojnih problema ovoga kraja.