Suljo Mustafić potpredsjednik Skupštine Crne Gore i predsjednik Radne grupe za izradu etičkog kodeksa poslanika, Branka Tanasijević i Snežana Jonica članice Radne grupe,  sastali su se danas sa ekspertima GRECO-a (Grupa zemalja Savjeta Evrope za borbu protiv korupcije): Aneta Arnaudovska, sudija, direktorica Akademije za sudije i javne tužioce (Makedonija),  Jens-Oskar Negard, viši savjetnik, Ministarstvo lokalne uprave i modernizacije (Norveška),  i Juksel Jilmaz, glavni inspektor, zamjenik šefa Vladinog inspekcijskog odbora (Turska). 1f9ed10eb56cd40cd992151d37066c7e_XL[1] Sastanak je održan u cilju približavanja i upoznavanja članova GRECO-a sa radom Radne grupe, koja je zadužena od Kolegijuma predsjednika Skupštine da izradi Etički kodeks poslanika. Predsjedavajući je saopštio da je Skupština Crne Gore donošenjem Akcionog plana za jačanje zakonodavne i kontrolne uloge Skupštine Crne Gore predvidjela donošenje Etičkog kodeksa poslanika. Takođe je predsjedavajući upoznao evaluacioni tim sa izvjesnim dilemama koje su se pojavile u toku rada Radne grupe  i tom prilikom dogovoreno je da se GRECO -u dostavi Radna verzija etičkog kodeksa poslanika, kako bi na isti dostavili svoje eventualne sugestije.