Delegacija članova parlamentarnih stranaka u Skupštini Crne Gore, koju je predvodila Nada Drobnjak, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost, boravila je od 11. do 15. juna u studijskoj posjeti Sloveniji. Posjeta je organizovana u okviru programa rodne ravnopravnosti koja se tiče podrške učešću žena u politici, koji u partnerstvu sprovode Delegacije EU, UNDP i Ministarstvo pravde i ljudskih prava-Odjeljenje za rodnu ravnopravnost.
Predstavnica BS sa Sonjom Lokar i Silvom Črnugelj iz SDP Slovenije, Nadom Drobnjak DPS i Marijom Vučinović HGI

Predstavnica BS sa Sonjom Lokar i Silvom Črnugelj iz SDP Slovenije, Nadom Drobnjak DPS i Marijom Vučinović HGI

Posjeta je imala za cilj da omogući uvid u dobre prakse zemalja EU, kao i razmjenu iskustava u oblasti učešća žena u politici. Polazna tačka u svim razgovorima su bile kvote. Iako je većina sagovornica kvote definisala kao nasilan čin, ocijenjeno je da drugog rješenja nema i da su one nužne da se počne mijenjati način mišljenja o učešću žena u politici. Preduslov cijeloj ovoj priči je bezrezervna podrška porodice, i naravno partnera, ali i cijelokupnog društva, omogućavanjem ženama sa bebama skraćeno radno vrijeme, otvaranjem više vrtića od strane države, ali i osposobljavanjem odredjenih prostorija unutar državnih institucija i velikih preduzeća za boravak djece zaposlenih u tim intitucijama.
Edina Dešić u Državnom zboru Slovenije

Edina Dešić u Državnom zboru Slovenije

U sadašnjem sazivu Državnog zbora Slovenije 31 % čine žene. Parlamentarke sa kojima se delegacija Crne Gore srela su istakle da porastom učešća žena u radu Parlamenta su se otvorile mnoge teme na odborima- pitanje Roma, osoba sa hendikepom, pitanja vezana za potrebe starih i sl. Delegacija CG, čiji je član bila i Edina Dešić, stručna konsultantkinja u Klubu poslanika BS i članica GO BS, imala je susret sa predsjednikom Slovenije Danilom Tirkom, Gregorom Virantom, predsjednikom Državnog zbora, razgovor sa Tanjom Fajon, poslanicom Evropskog parlamenta, bivšim ministarkama Katarinom Kresal (Ministarstvo unutrašnjih poslova), Ljubicom Jelušić (Ministarstvo odbrane), Majdom Širca (Ministarstvo za kulturu), predstavnicama parlamentarnih stranaka i drugima.
Predstavnice albanskih partija i BS sa ambasadorom CG u Sloveniji Rankom Milovićem i počasnim konzulom Vojislavom Kovačem

Predstavnice albanskih partija i BS sa ambasadorom CG u Sloveniji Rankom Milovićem i počasnim konzulom Vojislavom Kovačem

Delegaciju u Sloveniji je dočekala Sonja Lokar, u Evropi poznata po dugogodišnjoj borbi za ostvarivanje ženskih prava i osnaživanje žena u politici. MEDIA TIM BS