Značaj evropskih i evroatlanskih integracija jeste ključna preokupacija vanjske politike Crne Gore. Razmjena  iskustva, te sticanje novih znanja iz pomenutih oblasti omogućeno je predstavnicima mladih parlamentarnih stranaka u Crnoj Gori i najboljim studentima Fakulteta političkih nauka iz Podgorice kroz dvodnevni seminar (06.-07.06.2014.) u Budvi. Budva, 07.06. Organizatori seminara su: Fondacija Konrad Adenauer, Wilfried Martens Centre for European Studies iz Brisela i CEDEM. Eminentni predavači kao što su prof.dr Gordana Đurović i pukovnik Dr Mehmedin Tahirović imali su priliku sa učesnicima seminara otvoreno razgovarati o procesima koje vodi Vlada Crne Gore, a sve u cilju boljitka životnog standarda građanstva. Isto tako mr Milivoje Jurišić, sekretar Pregovaračke grupe za vođenje pregovora  o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, André Lys, šef operativnog odjeljenja Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, te zamjenik amasadora Njemačke govorili su o značaju evropskih i evroatlanskih integracija. Zaključeno je da je važno da građani Crne Gore budu dio takvih sistema kako bi na efikasaniji način koristili svoje potencijale i resurse. Bošnjačku stranku predstavljao je predsjednik Foruma mladih Sead Šahman.