U okviru aktivnosti Mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana, u nedjelju 15. juna u Ulcinju, održan je sastanak članova Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore sa članovima Odbora za ekonomiju i finansije Parlamenta Republike Albanije, na temu „Parlamentarna dimenzija saradnje Crne Gore i Republike Albanije u oblasti saobraćaja“, uz podršku Vestminsterske fondacije za demokratiju.

Na sastanku su učestvovali i ministar saobraćaja i pomorstva u Vladi Crne Gore, Ivan Brajović, predsjednik Opštine Plav, Orhan Šahmanović i potpredsjednik Opštine Ulcinj, Ardian Mavrić.

Na sastanku je potencirana zajednička valorizacija Skadarskog jezera, u smislu realizacije plovnog puta tokom rijeke Bojane, potreba elektrifikacije željezničke pruge Podgorica – Skadar, korišćenje komplementarnih prednosti luka Bar i Drač, zatim saradnja u oblasti vazdušnog saobraćaja, odnosno aerodroma Podgorica i Tirana, i td.

Uvažavajući i interese opština Plav i Ulcinj, koji korespondiraju sa interesima od državnog značaja za Crnu Goru, zajednički je definisano da je izgradnja puta Plav- Podgorica preko Albanije, prioritetan projekat od obostranog interesa. Takođe je uvažena potreba definisanja Ulcinja kao međunarodne luke, to jeste, uvođenje trajektnog saobraćaja između Ulcinja i Drača i potreba saobraćajnog povezivanja Crne Gore i Republike Albanije najbližom saobraćajnom vezom preko rijeke Bojane u zaleđu Velike plaže.

photo 24

Kada se govori o saobraćajnoj povezanosti sjeverne i južne regije, šef poslaničkog kluba BS Almer Kalač je istakao da mora postojati još jedan alternativni putni pravac, a ne samo postojeća saobraćajnica kroz kanjon Morače, koji u slučaju vremenskih neprilika parališe Crnu Goru, odnosno prekine saobraćajnu vezu između sjevera i juga.

„Put kroz Platije koji je na pomenutoj relaciji izgrađen iz političkih razloga nije dobro rješenje, dok su prirodni putni pravci uvijek najbolja rješenja. Put o kojem govorimo je put koji se koristi stotinama godina“ naglasio je Kalač.

Kalač smatra da kada se govori o pomenutom putnom pravcu Plav-Podgorica, preko sjevernog dijela albanske teritorije, mora se naglasiti da se na taj način štite ljudski životi što je i najvrijednije. Otvaranjem ovog puta uštedili bismo i vrijeme i novac, a vrijeme jeste novac. Na ovaj način bi se povezao sjever, koji ima uslove da razvija i ljetnji i zimski turizam, sa južnom regijom. Ovo je odlična prilika da se iskoristiti prirodni potencijal kojim ovaj region obiluje.

Putnim pravcem Gusinje-Podgorica stvaramo bolju povezanost sa regionom, sa susjednom Srbijom preko Dračenovca, sa Kosovom preko dva putna pravca Murina-Čakor-Peć i Rožaje-Kula-Peć. Ovim putem ostvaruje se bolja konekcija sa Albanijom i pospješuje razvoj sjevernog dijela ove države, ali i bolja povezanost preko albanske teritorije sa Makedonijom.Put o kojem govorim treba raditi prema standardima kako ne bi bio rekreativna staza, već put koji bi uticao na razvoj sjeverne regije Crne Gore, zaključio je Kalač.

Na kraju bilateralnog sastanka, dogovoreno je da će oba odbora sačiniti usaglašeni predlog preporuka, koji će sa aspekta nadležnosti ovih odbora biti dostavljen vladama Crne Gore i Republike Albanije.