Poštovani građani,

Jedan od najvažnijih ciljeva zajedničke liste Bošnjačke stranke i albanskih partija „Bošnjaci, Muslimani i Albanci- Bar u koji vjerujemo“ jeste privredni i ekonomski razvoj Bara.

Seniha Kuc

Najvažniji zadaci lokalne samouprave trebaju biti projekti koji će imati za cilj da privuku investitore. Mi možemo animirati naše ljude iz dijaspore, od kojih se neki nalaze i na našoj izbornoj listi, da oni, svojim aktivnostima utiču na svoja udruženja i prijatelje iz svijeta biznisa da investiraju u Bar. Naravno, mora im se pružiti dobra potpora i administracija mora biti efikasnija. Barska privreda može oživjeti izgradnjom novih proizvodnih pogona, koji bi zapošljavali znatan broj radnika sa cjelokupne teritorije naše opštine. U tom pravcu, neophodno je smanjenje poreza i dadžbina za privredne subjekte.

Značajan broj ljudi koji podržava koaliciju *Bosnjaci, Muslimani i Albanci-Bar u koji vjerujemo* su  privrednici. Više kandidata na našoj listi su ljudi iz privatnog biznisa, koji ni dana nijesu radili u državnoj administraciji, već se isključivo bave privredom i najbolji su primjer kako se otvaraju radna mjesta. Oni već imaju i privatne firme koje zapošljavaju na desetine radnika i, naravno, ispunjavaju sve obaveze prema državi. Ovakav način domaćinskog poslovanja prenjećemo i u lokalnu upravu i kroz osmišljene projekte predano raditi na otvaranju novih radnih mjesta i zapošljavanju posebno mladih ljudi. Imamo i konkrente projekte koje ćemo predstaviti i u našoj kampanji, a najbolji primjer su dosadašnji poslovi koje smo uspješno radili i porodice koje žive od toga rada.

Za realizaciju ovakvih projekata, prije svega,  potrebno je da se u što skorijem roku usvoji prostorno-planska dokumentacija na teritoriji opštine. Uporedno sa ovim projektom potrebno je da nadležne službe pokrenu postupak legalizacije objekata bez građevinske dozvole. Znatan je broj objekata koji nema građevinsku dozvolu na teritoriji barske opštine.

Zapošljavanje domaće radne snage treba da bude jedan od strateških ciljeva Zavoda za zapošljavanje. Takođe, smatramo da Zavod treba da podstiče i ohrabruje prekvalifikaciju radne snage, da u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i nauke formiraju usmjerenja u srednjim stručnim školama shodno zahtjevima tržišta.

Mala i srednja preduzeća su nosioci privrede, ne samo u našoj opštini, već i cijeloj državi. Neophodna je veća podrška razvoju ovih preduzeća, ali i jačanje programa samozapošljavanja. Kroz kreditnu i logističku podršku potrebno je podsticati razvoj ovog programa.

Jedan od najznačajnijih prihoda lokalne samouprave jeste i naplata opštinskih prihoda, koja treba da bude efikasna i neselektivna.

Za razvoj grada Bara i bolji standard svih građana 25. maja svoj glas daćemo zajedničkoj listi „Bošnjaci, Muslimani i Albanci – Bar u koji vjerujemo“, zaokružićemo broj 6.

Kandidat za odbornika

Seniha Kuč