SKUPŠTINA CRNE GORE
Predsjedniku

Poštovani,

U skladu sa članom 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore,  podnosimo slijedeće amandmane na  Predlog  Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Amandman 1.           

U članu 32, tačka 1 mijenja se I glasi:

„ (1) Poreskom obvezniku koji otpočne obavljanje proizvodne  djelatnosti u manje razvijenim jedinicama lokalne samouprave, obračunati porez za prve tri godine poslovanja se umanjuje u iznosu od 100%, a u narednih pet godina u iznosu od 50%.

Izuzetno od prethodnog stava, poreskom obvezniku koji otpočne obavljanje proizvodne djelatnosti u  manje razvijenim  jedinicama  lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u prvu i drugu grupu, obračunati porez za prvih osam godina se umanjuje u iznosu od 100%“.

Obrazloženje: 

Obaveza uvođenja poreskih olakšica je propisana  Zakonom o regionalnom razvoju ( čl. 20) a korisnici su manje razvijene jedinice lokalne samouprave pa predlažemo da se u tekstu zakona koristi ova formulacija, umjesto predložene.

Predlažemo da se za novoosnovano pravno lice, koje obavlja proizvodnu djelatnost u opštinama iz prve i druge grupe (opštine koje imaju indeks razvijenosti  ispod 50% prosjeka indeksa razvijenosti u Crnoj Gori) propiše potpuno oslobođenje od plaćanja obračunatog poreza na dohodak fiyičkih lica u prvih osam godina poslovanja, kako bi se učinile konkurentnijim i kako bi povećale broj uposlenih radnika.

 

Podnosioci amandmana

Purišić Kemal
Suljo Mustafić

Amandman je u proceduri