PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE G-dinu Ranku Krivokapiću

            Na osnovu čl. 148. Poslovnika  Skupštine Crne Gore, podnosimo sljedeći amandman na  Zakon o unutrašnjim poslovima

Amandman 1:

U članu 86 (Način zasnivanja radnog odnosa)  nakon stava 3  dodaje se novi stav koji glasi: „Pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, prilikom popune radnih mjesta policijskih službenika, osigurava se srazmjerna  zastupljenost, shodno Ustavu  ( član 79, stav 10) i Zakona o državnim službenicima i namještenicima( član 25, Sl.list CG , broj 50/08 i 86/09)“

Obrazloženje:

U Ustavu član 79, stav 10 (Zaštita identiteta) navodi se: „Pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica jemče se prava i slobode koja mogu koristiti pojedinačno i u zajednici sa drugima: ....10) na srazmjernu zastupljenost u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave; ....“ Takodje,  citirani  član 25. Zakona o državnim službenicima i namještenicima  bliže zakonski utmeljuje ovu odredbu iz Ustava. Usvajanjem ovog amandmana,  u Zakon se implementiraju rješenja iz Ustava, čime se zakonski utemeljuje obaveza o proporcionalnoj zastupljenosti pripadnika manjinskih nacionanih zajednica. Takođe, ovim se slijedi uporedna praksa zemalja koje su već postale članice EU i čiji zakoni su prošli ekspertizu i usaglašavanje sa evropskim zakonodavstvom, posebno u dijelu poglavlja 23 i 24( Republika  Hrvatska, Zakon o policiji, ožujak 2011., članak 49.)  

Poslanici:

Suljo Mustafić Dr.Amer Halilović Kemal Purišić Mehmed Bardhi Vasel Sinishtaj Genci Nimanbegu Mehmed Zenka

Amandman je u proceduri