Amandman 2a Pozdravlja donošenje zakonske regulative kojom se otvara mogućnost za ostvarivanje srazmjerne zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih manjina u sudovima, državnom tužilaštvu i Ustavnom sudu;  Izražava zabrinutost zbog sporog procesa ostvarivanja  djelotvornog učešća manjina u državnim i lokalnim institucijama izvršne vlasti, što je propisano Ustavom i zakonima.   Amandman 14 a Ukazuje na potrebu donošenja posebnog  Zakona o vjerskim pravima I slobodama,  kojim bi se na temeljan način uredili odnosi države sa svim vjerskim zajednicama, medjusobna prava I obaveze, kao i pitanje  imovine vjerskih zajednica, te ubrzanje procesa restitucije I povraćaja imovinskih prava.

Leave a Reply

Your email address will not be published.