Amandman 2a

Pozdravlja donošenje zakonske regulative kojom se otvara mogućnost za ostvarivanje srazmjerne zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih manjina u sudovima, državnom tužilaštvu i Ustavnom sudu;  Izražava zabrinutost zbog sporog procesa ostvarivanja  djelotvornog učešća manjina u državnim i lokalnim institucijama izvršne vlasti, što je propisano Ustavom i zakonima.

 

Amandman 14 a

Ukazuje na potrebu donošenja posebnog  Zakona o vjerskim pravima I slobodama,  kojim bi se na temeljan način uredili odnosi države sa svim vjerskim zajednicama, medjusobna prava I obaveze, kao i pitanje  imovine vjerskih zajednica, te ubrzanje procesa restitucije I povraćaja imovinskih prava.