PARLAMENTARNI ODBOR ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE EU I CRNE GORE

Podgorica, 30 mart.2012.

Amandmani na Nacrt teksta Deklaracije i preporuka POSP-a

  Amandman 1: Poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koji glasi: Pozivaju se nadležne institucije na implementaciju preporuka sa predhodnog zasijedanja POSP-a, a posebno onih koje se tiču regulative vezane za dodatne mehanizme zaštite prava pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica. Amandman 2. Poslije Tačke 5, dodaje se nova tačka koja glasi: Pozivaju se Vlada i Skupština Crne Gore da učine dodatne napore i otklone sumnju u postojanje diskriminatorske implementacije određenih zakonskih propisa  a posebno u implementaciji Zakona o Morskom dobru;  poziva na izmjenu Zakonskih odredbi kojim se ograničava upotreba nacionalnih simbola (zastave) manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori. Amandman 3: Poslije tačke 9 dodaje se nova tačka koja glasi: Podržavaju se napori koji vode ka reformi i jačanju kapaciteta državne uprave i  poziva se na dalje jačanje vladavine prava. Ovo se posebno odnosi na proces restitucije , odnosno ostvarivanja prava na  povraćaj imovinskih prava i obeštećenje,   posebno vodeći računa o preporukama Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, date u Posebnom izvještaju za 2010. godinu.“ Amandman 4: Poslije tačke 13 dodaje se nova tačka koja glasi: Poziva se na stvaranju uslova za decentralizaciju vlasti,u cilju jačanja lokalnih samouprava i potrebe za smanjenjem  nejednakosti u regionalnom razvoju.    Poslanici : Genci Nimanbegu Suljo Mustafić

Leave a Reply

Your email address will not be published.