PARLAMENTARNI ODBOR ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE EU I CRNE GORE

Podgorica, 30 mart.2012.

Amandmani na Nacrt teksta Deklaracije i preporuka POSP-a

 

Amandman 1:

Poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koji glasi:

Pozivaju se nadležne institucije na implementaciju preporuka sa predhodnog zasijedanja POSP-a, a posebno onih koje se tiču regulative vezane za dodatne mehanizme zaštite prava pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica.

Amandman 2.

Poslije Tačke 5, dodaje se nova tačka koja glasi:

Pozivaju se Vlada i Skupština Crne Gore da učine dodatne napore i otklone sumnju u postojanje diskriminatorske implementacije određenih zakonskih propisa  a posebno u implementaciji Zakona o Morskom dobru;  poziva na izmjenu Zakonskih odredbi kojim se ograničava upotreba nacionalnih simbola (zastave) manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori.

Amandman 3:

Poslije tačke 9 dodaje se nova tačka koja glasi:

Podržavaju se napori koji vode ka reformi i jačanju kapaciteta državne uprave i  poziva se na dalje jačanje vladavine prava. Ovo se posebno odnosi na proces restitucije , odnosno ostvarivanja prava na  povraćaj imovinskih prava i obeštećenje,   posebno vodeći računa o preporukama Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, date u Posebnom izvještaju za 2010. godinu.“

Amandman 4:

Poslije tačke 13 dodaje se nova tačka koja glasi:

Poziva se na stvaranju uslova za decentralizaciju vlasti,u cilju jačanja lokalnih samouprava i potrebe za smanjenjem  nejednakosti u regionalnom razvoju.

 

 Poslanici :

Genci Nimanbegu
Suljo Mustafić