Na 22. sjednici lokalnog parlamenta, koja je održana 30.12.2013. godine, usvojen je budžet Opštine Bijelo Polje za 2014. godine u iznosu od 10 milona i 562 hiljade eura.

bp-skupstina

Lokalni prihodi planirani su u iznosu od 2.762.000 eura, ustupljeni prihodi projektovani su na 1.400.000 eura, odnosno 13 odsto, dok je od dotacija i donacija predviđen prihod od pet miliona i sto hiljada eura. Predviđeno je i da se od prodajom imovine prihoduje 1.280.000 eura. Izdaci budžeta iznosiće 10.562.000 eura, dok je za operativni budžet iz kojeg se finansiraju bruto zarade, materijalni troškovi i ostale naknade i primanja zaposlenih i drugo planirano 8.232.000 eura, ili skoro 80 odsto budžetskih rashoda. Planirano je i da za otplatu kamata obezbijedi 400.000 eura, subvencije za stambene kredite 108.000 eura, transfer iz oblasti socijalne zaštite 142.500 eura, dok je za transfer institucijama, pojedincima i javnom sektoru planirano 2.230.000 eura. Kapitalni budžet iznosi 2. 310.000 eura ili skoro 20 odsto planiranih rashoda budžeta.

Kapitalnim budžetom se planira rekonstrukcija gradske tržnice, kao jedan od najvažnijih projekata u ovoj godini za koju je urađena projektna dokumentacija i obezbijeđeno 1,5 miliona eura, nastavak izgradnje dječijeg vrtića u ulici Lenke Jurišević, izgradnje kolektor za pročišćavanje otpadnih voda, čija investicija je vrijedna 25 miliona eura, koji se planira graditi u naselju Potkrajci (iako su se građani ovog naselja protivili toj ideji da se kolektor otpadnih voda smjesti baš na ,,pragu’’ njihovih stanova i poljoprivrednih dobara).
Dobar dio budžetskih sredstava planiran je za ulaganje u putnu infrastrukturu. Najznačajnija investicija je nastavak izgradnje puta od Pavinog Polja do Kovrena i dalje prema Pljevljima. Za rekonstrukciju gradske kapele u Nikoljcu, koja će biti završena za nekoliko dana, izdvojeno je 250.000 eura, planira se izgradnja vodovoda u Zatonu, izgradnja puta do Bjelasice kao i žičare sa bjelopoljske strane do ove planine, koja će koštati 2 miliona eura, kao i izgradnje treće trake od Slijepča Mosta do Lepenca.

Za ovaj Prijedlog budžeta, glasalo je 20 odbornika, protiv je bilo 8, a uzdržanih 5. Inače, sjednici nijesu prisustvovali odbornici SDP-a, manje članice vladajuće koalicije.

“Bošnjačka stranka nije podržala ovakav Prijedlog budžeta, jer je najveći dio sredstava opredijeljenih za investicije u 2014. godini zaobišao mnoga naselja i mjesta u kojima većinski žive građani bošnjačke nacionalnosti, tako da je ovaj budžet krajnje diskriminirajući. Takođe, ovim budžetom su se u potpunosti zanemarila ulaganja u poljoprivredu koja je ključna privredna grana sjevera Crne Gore. Smatramo da novac nije raspoređen na fer i pošten način. Mnogi projekti koji su od životnog značaja ostavljeni su po strani, a nekim drugima je data prednost. Tako su naselja sa desne obale Lima i Bihora, ali i naselja od Nedakusa do Dobrakova, i ove godine ostala uskraćena za izvjesna ulaganja. Dugogodišnji zahtjevi građana sa ovih područja su mnogobrojni, od onih osnovnih za rekonstrukciju dotrajalih lokalnih puteva, vodovoda, kanalizacionih mreža, trafostanica, podvožnjaka, do zahtjeva za izgradnju škola, sportskih i dječijih igrališta. Vjerujemo da će, nakon proljećnih lokalnih izbora, neka nova parlamentarna većina u Bijelom Polju biti u prilici da ispravi ovakve i slične nepravde koje su godinama prisutne u opštini Bijelo Polje”, istakao je odbornik BS Šefket Ćorović.
Piše: Jasmin Ćorović