Žene i politika – koncept koji često zvuči apsurdno. Činjenica da je žena već pokazala sposobnost da vodi političku stranku ili političku strukturu, ukazuje da je važnost žene u politici sve veća. One više nemaju potrebe za sumnjom da za njih nema mjesta u politici.
MAJLINDA MULLA

MAJLINDA MULLA

Određena odgovornost zašto nema više žena na rukovodećim položajima je i na nijima samima,  jer žene još uvijek žive na prekretnici između svoje tradicionalne uloge u društvu i svojih novih političkih ambicija. Često se postavlja pitanje koji su izazovi za učešće u politici, pored svakodnevnih kućnih obaveza?! Za nas već postoji činjenica da su žene ponižene zbog vještina kojih posjeduju o političkim aktuelnostima, ali koliko je to ispravna procjena? U modernim vremenima u drugim svjetskim zemljama rad žene i njena dokazana sposobnost u politici srušila je sve barijere i razbila svaku vrstu političke polne diskriminacije. Danas smo svjedoci mnogih uspjeha žena u historiji svjetske politike. Ako analiziramo prava žene u prošlosti, koja su bila ugrožena, došli bih do zaključka da je svaka žena u prošlosti evaluirala u punom smislu te riječi, u okviru svojih mogućnosti, time što je savladala brojne prepreke za postizanje ove pozicije. Odluke države…koja je smatrana nekonceptiranim poljem. U prošlosti se nije ni razmišljalo o pravu glasa žena a još manje o njenom učešću u odlukama najviših društveno- političkih problema tog vremena! Emancipacija žene  je veoma delikatna i kontraverzna tema tokom dugih niz godina tako da je to uticalo na brojne istraživače građanskih prava. Danas smo svjedoci njenih brojnih dostignuća. Žena je pokazala da posjeduje vještinu da vodi jednu državu na mirniji način. Bilo je mišljenja da je pozicija upravljanja države veoma osjetljiva i da žena nije dovoljno hrabra da naredi početak bilo kojeg rata. Dakle, ženska politika je “humana”, opuštenija i uspešnija… Sve što njoj nedostaje je šansa, te šanse koje sada već daju bolje rezulate u oblastima koje su vjekovima ženi bile uskraćene!

MAJLINDA MULLA Apsolvent Političkih nauka u Prištini