Almina Bučan

Almina Bučan

Da bi ste donijeli promišljenju i ispravnu odluku, kako u životu, tako i u politici, potrebno je dobro razmisliti i sagledati sve aspekte koji mogu uticati na istu, a vrijeme će pokazati da li ste ispravno postupili. Tako i u Bošnjačkoj stranci nema i ne može  biti naglih i na brzinu donesenih odluka, već se iste donose na osnovu analize različitih okolnosti.

Prema istraživanjima političkog javnog mnjenja koje je CEDEM sproveo decembra prošle godine na osnovu reprezentativnog uzorka,  došlo je do opadanja povjerenja građana prema svim političkim partijama. Procenat povjerenja prema Bošnjačkoj stranci na osnovu tog istraživanju iznosio je 2.1 %, Međutim, dok ostalim političkim partijama prema novom istraživanju  agencije Defacto, iza kojeg stoji analitičar Miloš Bešić, podrška  i dalje opada, za Bošnjačku stranku to pravilo ne važi jer je došlo do povećanja podrške na 2.9%.  Ipak, ono što mi je kod objavljenih rezultata u Dnevnim novinama „Vijesti“ posebno zapalo za oko, jeste konstatacija da BS sa ovakvom podrškom ne bi uspjela da predje cenzus na izborima i osvoji poslaničke mandate. Obzirom na te navode, osjećam obavezu da ukažem na činjenicu da novi Izborni zakon omogućava partijama manjinskih naroda da bez cenzusa koji važi za većinske liste, ostvari dobar izborni rezultat. Dakle, “izborne liste za izbor poslanika pripadnika određenog-istog manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice,  u slučaju da ni jedna o tih manjinskih lista ne ispuni uslov za ulazak u Parlament, kroz cenzus od 3% koji važi za većinske liste, a pojedinačno dobiju najmanje 0.7% važećih glasova, stiču pravo na učešće u raspodjeli mandata kao jedna- zbirna izborna lista, sa ukupno dobijenim brojem važećih glasova”. To nas dovodi do zaključka da se prisustvo BS u Parlamentu ne može dovesti u pitanje, obzirom da ima mogućnost da na predstojećim izborima koristi manjinsku izbornu listu.

S druge strane, trend porasta povjerenja građanja, o čemu govore razna istraživanja političkog javnog mnjenja, dokaz je spremnosti Bošnjačke stranke za predstojeće izbore. Ono što ide u prilog ovome, jeste i činjenica da članstvo BS rapidno raste iz dana u dan i da ukupan broj birača na lokalnim izborima, održanim prije dvije godine,  garantuje cak i cenzus za ulazak u Parlament od 3% koji važi za većinske liste. Bošnjačka stranka je na tim izborima, takođe zabilježila rast u odnosu na ostale političke partije, osvojivši 24 odbornička mandata u pet opština, a ukupan broj osvojenih glasova preveden u procente daje BS i više od 3%.  Stalno povećenje povjerenja građana, svakodnevno povećanje broja članova i simpatizera BS, govori da građani prepoznaju odgovornost i ozbiljnost u radu Bošnjačke stranke.

Ono što me je navelo da  razmišljam o ovim brojkama, procentima itd, jesu upravo parlamentarni izbori koji su u najavi, a statistička istraživanja ovog tipa ne smiju se zanemariti. Svakako da i uspjeh Bošnjake stranke na lokalnim izborima ne treba biti zanemarljiv, šta više, to treba da bude elan za napornijim radom funkcionera i članova BS, kako bi bar opravdali povjerenje koje su im građani ukazali na lokalnim izborima. Ipak, kada je glasanje u pitanju, velika je razlika između opredijeljenosti birača na lokalnim i na parlamentarnim izborima. Birači više važnosti pridaju parlamentarnim u odnosu na lokalne izbore, iako su i jedni i drugi  jednako važni.

Ukoliko pažljivo analiziramo dosadašnje lokalne i parlamentarne izbore u Crnoj Gori, a i šire, slobodno možemo reći da postoji razlika, odnosno da se u većini slučajeva broj glasova koje je neka partija osvojila na lokalnim ne podudara sa brojem glasova osvojenim na parlamentarnim izborima i da razlika nije zanemarljiva. S tim u vezi, svaka politička partija treba ozbiljno da shvati statističke analize, pogotovo analize političkog javnog mnjenja, jer se kroz iste upravo vidi razlika lokalnog i parlamentarnog nivoa glasanja na izborima. Takođe, pored važne statističke analize, treba istaći i važnost faktora koji utiču na opredijeljenost glasača i koji opet nijesu isti kada su u pitanju izbori za pomenute nivoe vlasti.  Sve navedeno, uz uporedbu sa istraživanjem javnog mnjenja i osvojenim mandatima na lokalnim izborima, govori nam o tome da BS napreduje i da građani imaju sve više povjerenja u njen rad.

Uspjeh BS na lokalnim izborima održanim prije dvije godine, kao i povećanje podrške za parlamentarni nivo, znači samo  jedno, Bošnjaci su u Bošnjačkoj stranci prepoznali ono što je dugo nedostajalo, istinsku borbu za dobrobit i prosperitet  Bošnjaka na prostoru Crne Gore. Ta borba se sprovodi na više načina, prije svega kroz zapošljavanje Bošnjaka, čime dolazi i do poboljšanja njihovog ekonomskog odnosno socijalnog statusa. Stanje je daleko od idealnog, bar što se zapošljenosti tiče, o tome sam već pisala, ali je bolje u odnosu na raniji period. Do poboljšanja je došlo kroz velike napore i zalaganja predstavnika BS u Parlamentu i u Vladi, kao i kroz podršku dijaspore koja ne izostaje i svakim danom je sve veća.

Vjerujem da birači pomno prate rad BS i u tom radu prepoznaju istinsko zalaganje za  prava koja im Ustav i zakoni garantuju. Da je tako, potvrđuje i činjenica da se povećava broj članova BS, posebno mladih i visoko obrazovanih, dolazi do poboljšanja partijske infrastrukture, što dokazuje nedavno osnivanje opštinskog odbora u Pljevljima. A posebno je za pohvalu to što je žena izabrana za predsjednicu odbora.

Da li će BS nastaviti sa dosadašnjim tempom i da li će ići uzlaznom putanjom, zavisi od više aspekata. Odluka o načinu nastupanja na predstojećim parlamentarnim izborima, jedan je od važnijih faktora, a sprovedene analize među članovima i sipatizerima BS-a, kao i predstavnicima dijaspore, govore o preferiranju samostalnog nastupa.

Cijeneći rad analitičara Bešića, uvjerena sam da je poslije sprovedenog  istraživanja, najbolji način izlaska Bošnjačke stranke na predstojeće parlamentarne izbore, samostalni. Tim  bi ujedno zadovoljili članove i simpatizere i dokazali da možemo postići izuzetno dobar rezultat.

Jedno je sigurno, Bošnjačka stranka će odluku o izlaznosti donijeti uz uvažavanje stava članova i simpatizera, što je kao jedna vrlo ozbiljna i odgovrna partija, uvijek i radila.

 

Almina Bučan
Član GO BS