Bošnjačka stranka je politička organizacija Bošnjaka i ostalih građana Crne Gore koji prihvataju njen politički program i pridržavaju se statutarnih odredbi. Kao autentični zastupnik bošnjačkih interesa, stranka je odlučna da energiju svojih članova usmjeri na realizaciju aktuelnih programskih odrednica i hrabro se nosi sa novim političkim izazovima koje će nametati buduće vrijeme.

Posebno se zalažemo za:

 • dalju izgradnju Crne Gore kao demokratskog i prosperitetnog društva,
 • ravnopravnost svih građana i svih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori;
 • afirmaciju i zaštitu ljudskih prava i sloboda i dosljednu primjenu posebnih manjinskih prava i sloboda, te neposrednu primjenu međunarodnog prava, kada drugačije uređuje materiju u odnosu na domaće propise;
 • demokratizaciju društvenog i političkog ambijenta;
 • jačanje institucija, punu vladavina prava i poštovanje zakona;
 • ulazak Crne Gore u NATO alijansu i Evropsku uniju;
 • zaštitu vjerskih sloboda i uvjerenja, ravnopravni tretman vjerskih zajednica, autonomnost u radu, pravednu restituciju njihove imovine i zaštitu imovinskih prava;
 • zaštitu privatne svojine, ravnopravnost svih oblika vlasništva, slobodu preduzetništva, tržišnu ekonomiju i pravednu i potpunu restituciju;
 • održivi razvoj i ravnomjerni regionalni razvoj svih područja u Crnoj Gori;
 • unaprjeđivanje socijalnih prava;
 • administrativno-teritorijalnu organizaciju države prilagodjenu realnim potrebama i u skladu sa evropskim standardima;
 • decentralizaciju vlasti, u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi;
 • unapređenje međudržavne i prekogranične saradnje;
 • rješavanje statusa Sandžaka kao prekogranične regije;
 • aktivnu institucionalnu saradnju države sa našim iseljenicima i dijasporom, uz jačanje svih oblika međusobne podrške i pomoći;
 • unaprjedjenje saradnje sa našim sunarodnicima i njihovim udruženjima u iseljeništvu i dijaspori, u oblastima važnim za očuvanje njihovog nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta i prava;
 • utvrdjivanje državnih simbola koji odgovaraju ustavnom odredjenju, multietničkom i multireligijskom biću Crne Gore i republikanskom državnom uređenju;