Bošnjačka stranka će se za ostvarivanje Programa služiti isključivo demokratskim sredstvima. U fokusu političkog rada i djelovanja Bošnjačke stranke će biti javno zastupanje interesa i potreba Bošnjaka i važnih interesa cjelokupnog društva.

Bošnjačka stranka će svoju političku aktivnost realizovati kroz efikasnu i decentralizovanu partijsku organizaciju u zemlji i podružnicama u dijaspori.

Bošnjačka stranka će svoj Program realizovati pridobijanjem birača, širenjem koalicionih mogućnosti i radom u organima vlasti.

Za ostvarivanje naših ciljeva borićemo se dijalogom, dogovorom i principijelnim kompromisima sa političkim predstavnicima građana i drugih naroda.