Međunarodni dan žena - je dan odlučnosti u ostvarivanju ženskih prava. To je dan kada trebamo odati priznanje svim ženama koje su participirale u ženskim pokretima.  Naše su prethodnice, kroz tu borbu ostvarile pobjede protiv diskriminacije, nejednakosti i nepravdi. Zato je važno da se podsjetimo kako nam prava koja danas ostvarujemo nisu bila data sama po sebi. Za njih smo se morale izboriti, a ta je borba bila teška i često vrlo neizvjesna, no isto tako poticajna i obavezujuća za sve nas koje smo se odlučile baviti politikom kako bismo novim naraštajima osigurale bolje i sretnije mjesto za život.
Kenana Strujuć

Kenana Strujuć

Međunarodnim danom žena danas slavimo ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog pola. Danas se uglavnom sve svodi na poklanjanje ruža, a nekada je Dan žena predstavljao napuštanje okova patrijarhata koji je žene stoljećima tretirao kao građane drugog reda. Rodna ravnopravnost u Crnoj Gori se osigurava kroz Zakon i strategije, kao i direktivama Evropske unije, ali za većinu žena i postizanje njihove ravnopravnosti to nije dovoljno. Zakoni postoje, ali suočavamo se sa lošom implementacijom, gdje su žene još uvijek diskriminisane u svim važnim društvenim i političkim procesima. Napredak u ostvarivanju rodne ravnopravnosti je vidljiv, ali mi članice foruma žena Bošnjačke stranke ne možemo biti zadovoljne, moramo se boriti i dalje za jednaku zastupljenost na svim nivoima političkog djelanja. Izbori koji su pred nama – lokalnog karaktera, to nam je prilika  da rodno obojimo političku kampanju te pokažemo koliko smo sposobne i mi da sudjelujemo u kreiranju političke stvarnosti. Ono što trebamo staviti na vrhu političke agende jeste, socijalno, ekonomsko i političko osnaživanje žena. Sa tim ćemo osigurati jednake mogućnosti za sve, kao i društveni napredak. Forum žena Bošnjačke stranke želi sretan Međunarodni dan žena svim građankama Crne Gore, članicama Foruma žena BSCG kao i svima onima koje se bore kroz svakodnevne angažmane za prava žena.

Kenana Strujić Predsjednica FŽBS