Home Forum žena Forum žena BS Bijelo Polje u posjeti JU Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju “Tisa“