Dana, 14. aprila 2013. godine Forum žena BS OO BP organizovao je akciju pošumljavanja u Goduši. Prijedlog za ovu lokaciju dao je inženjer šumarstva gospodin Nebojša Bugarin, koji je i sam pomogao akciji na način što je mladima demonstrirao kako pravilno vršiti sadnju sadnica. Kako je naglasio, na ovom lokalitetu i u narednim godinama će se nastaviti sa pošumljavanjem. Za pošumljavanje su se koristile sadnice smrče.

Pošumljavanje u Goduši

Pošumljavanje u Goduši

Značaj ove akcije, pored svih opštekorisnih funkcija koje će jednoga dana imati šuma podignuta iz ovih mladih sadnica, ogleda se u tome što je ona pokrenuta od strane mladih i savjesnih osoba koje su i ovako jednim malim gestom pokazali da brinu o planeti Zemlji.


Pošumljavanje u Goduši  Pošumljavanje u Goduši
 Akcija je protekla u lijepom raspoloženju među učesnicima, koji su sav posao odradili sa osmjehom na licu i najavili kako će i ubuduće učestvovati u ovakvim ili sličnim akcijama.

Jasminka Bećirović-Gredić i Azemina Fetić