Forum žena BS Pljevlja po drugi put je posjetio NVO „Zračak nade“. U posjeti su bile aktivistkinje FŽ koje su posjetu upriličile bogatim i raznovrsnim poklonima koji će zasigurno biti od koristi štićenicima ove organizacije.
FŽ Pljevlja

FŽ Pljevlja

Aktivistkinje su srdačno dočekane od strane predstavnica NVO gdje su razmjenile informacije o radu kao i o budućim planovima i aktivnostima Zračka nade. Dio posjete se odnosio na zajedniču igru sa djecom iz ovog Centra. Bitno je naznačiti da je i ovu aktivnost finansijski pomogla Turska vladina organizacija „TIKA“.
FŽ Pljevlja

FŽ Pljevlja

Prva posjeta je bila 3-eg decembra 2012.godine na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.