Forumi žena OO Podgorica i OO Tuzi, na inicijativu predsjednica Anese Ramović i Amele Babačić, i uz saglasnost članica, odlučili su da održe čas vjeronauke, tako da su uputili  zahtjev Islamskoj zajednici, od koje su dobili pozitivan odgovor.

SAMSUNG

Naime, sastanku je prisustvovala, u ulozi predavača, predstavnica Islamske zajednice, Dženita Hasić. Predavanje, koje je tom prilikom održala, uvažena gospođa Hasić, svršeni student Islamskih studija u Novom Pazaru, odnosilo se na osnovne odlike Islama i islamskog učenja.

IMG_20140305_174620 (1)

Nakon predavanja, članice su imale pitanja o hidžabu,  namazu, o odnosu sujevjerja i Islama, dok se najveći broj pitanja odnosio na položaj žena u Islamu.

IMG_20140305_174625

Ova tema, naišla je na veliki odaziv žena. Sastanku je prisustvovalo 35 članica, tako da je zajednički odlučeno da se svake nedjelje održava čas vjeronauke, sa više tema koje će i same članice birati.

 Medija tim BS