Drugi redovni Kongres Foruma žena Bošnjačke stranke održan je juče u Rožajama.

80 delegata imalo je priliku da bira predsjednicu Foruma žena. Kandidatkinje za predsjednicu bile su : Almina Bučan, Aida Rastoder Čekić i Kenana Strujić.

Većinom glasova izabrana je Kenana Strujić.

Kenana Strujuć

Kenana Strujuć

Uvodnu riječ imala je Edita Šahman, ispred Foruma žena OO Rožaje, dok je program vodila Alisa Džogović Murić.

Dosadašnja predsjednica, Mirela Avdić, zbog spriječenosti da prisustvuje Kongresu, poslala je pismo podrške u kojem , između ostalog piše:

,,Ne znam koje ću funkcije, zvanja, obaveze i poslove imati u budućnosti, ali sam sigurna da nikada neću imati ljepšu, nježniju i hrabriju funkciju od ove koju sam obavljala kao vaša predstavnica. Iako sam politikolog po struci, podrška Bošnjačkoj stranci za mene ne predstavlja samo podršku programu i ciljevima partije, za mene Bošnjačka stranka predstavlja ogromnu ljubav, postala je dio mene i ugradila se u moj karakter.

Da bi vas buduća predsjednica najbolje predstavljala potrebna joj je vaša velika podrška i pomoć. Budite uz nju i bodrite je u njenim naporima. Budite jedinstvene i ne dijelite se međusobno. Vjerujte u nju i vjerujte u napredak Foruma i Bošnjačke stranke. Ni u jednom trenutku ne budite uplašene i hrabro sa puno razumijevanja idite prema biračima.”

1514236_479034902218082_947429_n

Novoizabrana predsjednica Foruma žena, Kenana Strujić,  smatra da Forum žena  predstavljaja stub svake političke organizacije, a u svom obraćanju prisutnima, iznijela je i plan  za buduće djelovanje ovog organa:

,, 1. Programi za podsticanje većeg političkog i javnog angažmana žena:
– uvođenje u praksu sistem kvota od 30 % manje zastupljenog pola, kao mjere afirmativne akcije, u svim aktima stranke
– primjena sistema kvota od 30 % manje zastupljenog pola u svim organima i na svim nivoima stranke
– primjena sistema kvota od 30 % manje zastupljenog pola prilikom kandidovanja za sve predstavničke i izvršne organe, na svim nivoima vlasti i na svim javnim fukncijama
– nadgledanje poštovanja primjene usvojenih kvota
– edukacija i osnaživanje žena za prihvatanje javnog i političkog angažmana

2. Programi edukacije i akcije za suzbijanje svih oblika diskriminacije

3. Programi za uvođenje rodno osetljive terminologije u svim internim i eksternim dokumentima.”

“Učešće žena treba shvatiti kao pomoć muškim kolegama, kao preuzimanje dijela poslova, dijela obaveza, dijela odgovornosti za sadašnjost i budućnost našeg društva, ” naglasila je sadašnja predsjednica Foruma žena.

Nadamo se da će novoizabrani predstavnici Foruma žena i Foruma mladih, Kenana Strujić i Sead Šahman, unaprijediti djelovanje istih i svojim radom osnažiti Bošnjačku stranku.                  

Kongresu je prisustvovao potpredsjednik Vlade i predsjednik Bošnjačke stranke, Rafet Husović, potpredsjednik Skupštine, Suljo Mustafić, poslanik u Skupštini, Almer Kalač, potpredsjednici Bošnjačke stranke: Munib Ličina, Kemal Purišić i Osman Nurković, gradonačelnik Plava, Orhan Šahmanović, i mnogi drugi.

 

Merlina Šahmanović
Portparol BS