Mirela Avdić

Mirela Avdić

Na sjednici Ženskog parlamenta, koja je održana 8. marta, 2012. godine, a  u čijem radu je učestvovala Mirela Avdić kao predstavnica Foruma žena Bošnjačke stranke, postavila je sljedeće pitanje Vladi Crne Gore, odnosno resornom Ministarstvu :

 

Koje stimulativne mjere Vlada preduzima kako bi se olakšao i unaprijedio razvoj ženskog preduzetništva? 

Obrazloženje :

Tendencija u svijetu je formiranje malih i srednjih preduzeća, kako bi se racionalizovao broj zapošljenih u državnim institucijama. Potreba većeg osamostaljivanja  građanki i pomoć u  implementiranju različitih ideja zamalii srednji biznis su od vitalnog značaja za sveukupni razvoj naše zemlje, posebno ako se ima u vidu da žene čine polovinu ukupnog stanovništva, ali je u preduzetništvu njihov broj još uvijek izuzetnomali.


 

U Crnoj Gori  još uvijek ne postoje stimulativne mjere koje olakšavaju ženama da same razvijaju  mala i srednja preduzeća.  Obzirom da su, uslijed tranzicije i ekonomske krize, u našoj državi, žene dovedene u znatno lošiji ekonomski i socijalni položaj, neophodno je da država subvencionira i, na različite načine, stimuliše žensko preduzetništvo, jer bi se time učinio značajan pomak u pravcu veće rodne ravnopravnosti.

Važno je napomenti da kod nas u mnogobrojnim porodicama vlada običajno pravo da se imovina roditelja ne dijeli srazmerno broju djece, već ona najčešće ostaje muškoj djeci, pa ženska populacija u rijetkim situacijama ima početni kapital za onsivanje preduzeća i bilo kakva ulaganja koja bi u perspektivi mogla da donesu profit i obezbijede normalnu egzistenciju.

Postoje mnogobrojni primjeri Evropskih zemalja, koje su uočivši problem postojanja ogromnih razlika u procentima zastupljenosti žena kao osnivača privatnih firmi i muškaraca koji su bili drastično dominantni kao osnivači, uveli različite programe radionica, okruglih stolova, predavanja i obuka u cilju osnaživanja i animacije žena da saopštavajući dobre ideje za razvoj preduzetništva dobiju i različite vidove pomoći i olakšica da te ideje sprovedu u praksi.

Takvim programima se smanjio broj žena na birou rada, smanjio se broj žena kojima je nophodna socijalna pomoć, racionalizovao se broj zapošljenih u javnim institucijama, dugoročno se uticalo na povećanje državnog budžeta, postignut je bolji standard građanki i građana, krenuo je ravnomjeran razvoj preduzetništva i podigla se svijest o ravnopravnosti polova u različitim segmentima života.

Mirela Avdić
predsjednica Foruma žena