Dana 26. 01. 2012. godine održana je  redovna sjednica Odbora Glavnog Grada Foruma Žena BS PG, kojom je predsjedavala Predsjednica FŽ Odbora Glavnog Grada Fahreta Tahitović. Na sjednici je donešeno više važnih odluka i obaveza, koje FŽ Glavnog Grada BS treba da ispuni u narednom period od pet mjeseci. Usvojen je Plan rada i aktivnosti za isti period, koji između ostalog obuhvata organizovanje raznih treninga, obuka i radionica kako za članice FŽ drugih OO, tako i za sve zainteresovane članove i sipmatizere BS.

Poseban akcenat stavljen je na ciljnu grupu kojoj Odbor Glavnog Grada FŽ BS treba da bude uslužni servis u skladu sa mogućnostima. Sa tim u vezi, odlučeno je da u narednom periodu Odbor Glavnog Grada FŽ BS istraži i utvrdi koji su to problemi sa kojim se suočavaju Bosnjakinje na prostoru Glavnog grada, a i šire i da na osnovu dobijenih rezultata pokuša da iznađe načine za rješavanje tih problema. Takođe, odlučeno je da se Odbor Glavnog Grada FŽ BS sastaje najmanje jednom u sedam dana, kako bi članice FŽ bile u neposrednijem kontaktu, što je jedan od važnijih koraka koji će doprinijeti ostvarenju usvojenog Plana rada i aktivnosti i postizanju uspjeha. Na kraju sastanka konstatovano je da FŽ ne smije zaustaviti samo na ovim odlukama, već da svaka članica FŽ treba svojim radom i idejam da doprinese poboljšanju rada FŽ, a samim tim i stranci u cjelini.