Dana 27.02.2014.godine održano je predavanje REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE –      Prevencija raka grlića materice“ u organizaciji Foruma žena BS OO Pljevlja, u prostorijama Hotela „Gold“ sa početkom u 17:30h. Predavanju su pored članica Foruma žena BS prisustvovale i predstavnice drugih političkih partija, nevladinog sektora i lokalne uprave.

kenana

Dr. Milena Džuverović spec. ginekologije i akušerstva je održala iscrpno predavanje na temu Reproduktivnog zdravlja sa posebnim osvrtom na Prevenciju raka grlića materice.

Većina žena u Crnoj Gori smatra da se neadekvatno odnosi prema svom zdravlju, pokazalo je istraživanje  Kancelarije za rodnu ravnopravnost. Kod ginekologa redovno ide svega 16 % žena, 44,5 samo kad su bolesne, a čak 11,4 % nikada nije bilo. Ginekologu ide 39,8 žena, iz grada samo kada su bolesne ili trudne, a 52,4 žena iz ruralnih naselja. U svom predavanju poseban značaj je dala načinu na koji nastaje rak grlića materice, HPV infekciji, redovnim ginekološkim pregledima kao najznačajnijim za rano otkrivanje maligniteta.

U Forumu žena smatraju da žene nisu dovoljno svjesne o značaju ranog otkrivanja bolesti i da je potrebno svaki dan naglašavati značaj redovnih pregleda. Jedna o tema je bila i mogućnost vakcinacije protiv HPV virusa.