01.03.2014. godine održana je prva izborna Konvencija Foruma žena Bošnjačke stranke OO Gusinje.

fzgusinje

 U Gusinju, “najmlađoj” crnogorskoj opštini, za predsjednicu tog tijela, u dvogodišnjem mandatu,  jednoglasno je izabrana Asmina Omeragić. Izbornoj Konvenciji prisustvovale su i predstavnice Foruma žena Bošnjačke stranke OO Plav. Prisutne je pozdravila Jasmina Cikotić, predsjednica Foruma žena Bošnjačke stranke OO Plav. Ona je u toku svog obraćanja naglasila činjenicu da je Bošnjačka stranka partija koja u svom Programu i Statutu pridaje važno mjesto učešću žena i promovisanju njihove uloge u društvu. Na članicama Foruma žena je odgovornost i obaveza da se svojim aktivizmom i stručnim kvalitetima izbore za realizaciju statutarne i zakonske norme od minimum 30 odsto učešća žena u organima BS. Izabrana predsjednica Foruma žena Bošnjačke stranke OO Gusinje Asmina Omeragić je istakla da je veoma zadovoljna imenovanjem i da je ova veoma odgovorna funkcija obavezuje da zajedno sa njenim saradnicama realizuje kreativne ideje i značajne projekte za bolji život u njihovom rodnom mjestu – Gusinju  i Crnoj Gori. Na Konvenciji su se, između ostalog, prisutne dogovorile da se redovni sastanci održavaju svake subote, kao i da na narednom sastanku Foruma žena BS OO Gusinje budu izabrane potpredsjednica i sekretarka. Kao što je to i do sada bio slučaj, u cilju uspješne realizacije projekata i raznih drugih aktivnosti, predsjedništvo BS i drugi organi stranke, pružiće maksimalnu podršku novoosnovanom odboru Foruma žena, čime će dati doprinos njihovoj borbi za postizanje rodne ravnopravnosti.

Medija tim