Forum žena Bošnjačke stranke 20.07.2013. godine u hotelu ,,Gold” organizovala je panel diskusiju na temu ŽENA U SISTEMU BEZBJEDNOSTI u svjetlu rezolucije UN 1325 i procesu pristupanja Crne Gore evroatlanskim integracijama žene, mir i bezbjednost.” Učešće u diskusiji pored organizatora uzeće predstavnici svih političkih partija, NVO koje se bave ovom problematikom , kao i predstavnici Ministarstva odbrane i Centra bezbjednosti Pljevlja.

1062408_545170745539294_525737904_n (1)

U Forumu žena Bošnjačke stranke  smatraju da žena nije adekvatno zaštićena, da su ugrožena njena prava kroz zaposlenje, materinstvo, uopšte položaj u kulturnom, ekonomskom, političkom i društvenom životu, te stoga rezolucija 1325 i njenu implementaciju u Crnoj Gori smatraju veoma važnom u riješavanju ovih problema. Rezolucijom se priznaje da uvažavanje posledica oružanih sukoba po žene i djevojke i efikasni institucionalni aranžmani za garantovanje njihove zaštite i punog učešća u mirovnom procesu može značajno da doprinese međunarodnom miru i bezbjednosti. Ujedinjene Nacije pozivaju sve strane uključene u konflikt i mirovne procese da usvoje rodnu perspektivu. Tu spada i podrška lokalnim ženskim mirovnim inicijativama i autohtonim lokalnim procesima usmjerenim ka razrješavanju sukoba. Glavna poruka rezolucije 1325 je neophodnost strategije za postizanje jednakosti značaja potreba i iskustva žena i muškaraca, tako da one postanu integralni dio kreiranja, primjene, praćenja i vrednovanja politika i programa u svim sferama života: političkoj, ekonomskoj, socijalnoj. Krajnji cilj je da žene i muškarci imaju jednaki doprinos. -  Rodna perspektiva je uključena u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore kroz obuku i upućivanje žena u mirovne misije, zapošljavanje žena kao državnih službenika, kao profesionalnih vojnih lica i civilnih lica,  njihovo stručno usavršavanje u zemlji i inostranstvu, upućivanje žena na rad u vojnodiplomatske misije Crne Gore pri međunarodnim bezbjedonosnim organizacijama, kao i školovanje mladih žena u svojstvu kadeta na prestižnim vojnim akademijama u svijetu” – kazala je Radmila Đakonović, samostalna savjetnica i koordinatorka rodne ravnopravnosti Ministarstva odbrane, dodajući da u Ministarstvu odbrane ima 42,65 odsto žena od kojih je nešto više od polovine sa sa završenim visokim obrazovanjem, i one su u rangu savjetnika, obavljaju najsloženije poslove za koje je potrebna posebna stručnost i samostalnost u radu. Takođe učestvuju u pripremi zakona i podzakonskih akata iz sistema odbrane i bezbjednosti, koordiniraju saradnju Crne Gore sa stranim državama  i međunarodnim organizacijama.

100_3657

Iz Uprave policije ističu da su žene neiskorišćen potencijal i da  je njihovo prisustvo potrebno u policiji. Od 4500 zaposlenih u Upravi policije  653 je pripadnica ženskog pola od kojih 274 nosi uniformu. Žena jedino nema u najužem menadžmentu. Na panel diskusiji svoj doprinos dale su sve prisutne učesnice, moderator pa je gdin Emir Pilav.