U cilju unaprjeđenja političkih znanja i vještina žena iz političkih partija u Crnoj Gori, kao i njihovom kompetentnijem učešću u političkom životu crnogorskog društva, u organizaciji njemačke fondacije Konrad Adenauer Stiftung i fondacije Eduardo Frei iz Holandije, održan je prvi dio seminara „Parlamentarna demokrtaija- uloga žene u politici“, na sljedeće teme: "Parlamentarna demokratija- žene u politici, "Političke partije" i "Političke ideologije".
Parlamentarna demokratija - ULOGA ŽENA U POLITICI

Parlamentarna demokratija - ULOGA ŽENA U POLITICI

Na pomenutom seminaru učestvovale su žene iz svih parlamentarnih stranaka u Crnoj Gori. Kao predstavnice BS, učestvovale su Elisa Murić i Sanela Šabotić. Edukativni program seminara koncipiran je tako da se kroz teoriju, primjere, radionice i brojne  diskusije podigne svijest o rodnoj neravnopravnosti koja postoje u našoj zemlji, te da se podstaknu učesnice da to stanje promijene i unaprjeđujući političke vještine i motivišući druge žene da preuzmu odgovornost u javnom i političkom životu Crne Gore. Seminar je otvorio Henri Bohnet, direktor Fondacije Konrad Adenauer. Potom je Margriet Keijzer, ekspertkinja Eduardo Frei Fondacije održala je predavanja: “Parlamentararna demokratija”, "Uloga političkih partija u demokratskim državama",  "Učešće žena u politici, iskustva iz Holandije”, "Ženske grupe u partijama -Umrežavanje i kampanja". Izuzetno zanimljivo predavanje održao je doc. dr. Vladimir Pavićević, profesor sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. On je govorio na teme: "Moderne političke ideologije- sličnosti i razlike", "Izbori i izborna kampanja -Populistički obrazac u političkom djelovanju" i "Teorija srednjeg i teorija ekstremnog birača".
Parlamentarna demokratija - ULOGA ŽENA U POLITICI

Parlamentarna demokratija - ULOGA ŽENA U POLITICI

Predstavnice BS ovim putem izražavaju zahvalnost gospođi Saniji Šljivančanin, koja je bila zadužena za protokol seminara. Drugi dio edukativnog seminara najavljen je početkom jula. media tim