Drugi po redu seminar namijenjen politički aktivnim ženama, njemačke fondacije Konrad Adenauer Stiftung i fondacije Eduardo Frei iz Holandije, održan je 26. i 27. maja 2012. u hotelu „Queen of Montenegro“ u Bečićima. Usljed nedostatka samopouzdanja, poltičkih znanja i vještina, žene često nijesu spremne da preuzmu aktivno učešće u politici i procesima odlučivanja, što njihov uticaj na politička dešavanja svodi na zanemarljiv nivo. Seminar koji je obrađivao teme političke komunikacije, pomogao je učesnicama seminara da kroz radionice i brojne vježbe, susretnu se sa raznim oblicima i problemima u procesu političke komunikacije, što bi ih svakako osposobilo i pripremilo za dalji rad i veće učešće u politici. Program su vodili: Heidi van Haastert, ekspertkinja Eduardo Frei Fondacije ,Sanija Šljivančanin, Fondacije Konrad Adenauer i Doc. dr Vladimir Pavićević, Fakultet poltičkih nauka u Beogradu . Učesnice pomenutog seminara bile su većinom žene iz svih parlamentarnih stranaka u Crnoj Gori, koje su bile prisutne i na prvom dijelu seminara. Predstavnice BS bile su Melisa Durović i Sanela Šabotić. Media tim Bošnjačke stranke