Uvažena Predsjedavajuća, predstavnice i predstavnici Vlade,  nevladinog sektora, uvažene poslanice i poslanici, građanke i građani Selamalejkum i dobar dan.

128

Moje pitanje je sljedeće: Obzirom da aktivno radimo i da težimo ka članstvu u EU i NATO u čijim se integracijama posebno osvrće pažnja na rodnu ravnopravnost i na aktivno učešće žena u procesu donošenja odluka, interesuje me sta je i koliko je urađeno od strane Vlade i ministarstava po pitanju zaštite ekonomskih i socijalnih prava žena kao i po pitanjima njihovog aktivnijeg učešća u procesu EU i NATO integracija kao i u procesu donošenja odluka? Obrazloženje: Pitanje rodne ravnopravnosti je jedno od ključnih prioriteta koji se mora ispuniti kako bi se što više približili evropskoj porodici. Naime, rodna ravnopravnost u Crnoj Gori predstavlja jedan od ključnih problema koji zasigurno moze biti kočnica u procesu  EU i  NATO integracija,  zbog zajedničkih interesa moramo što prije pristupiti otklanjanju ove prepreke. Crna Gora, kao i ostale države u regionu, nije dostigla rodni bilans u tijelima odlučivanja na visokom nivou. Statistike kažu da u Crnoj Gori ima 16%  žena u Parlamentu,  dok su u Vladi samo dvije žene na ministaskim pozicijama. Crna Gora ima relevantan zakonski okvir kojim se promoviše rodna ravnopravnost, ali je potrebnan dodatni napor za njegovo sprovođenje. Na današnji dan slavimo ekonomska, politička i društvena postignuća pripadnica ženskog pola. Rodna ravnopravnost pretpostavka je socijalnog i ekonomskog razvoja Crne Gore.   Opredjeljenje Bošnjačke stranke je jasno: bez paritetne zastupljenosti žena i muškaraca u političkom i ekonomskom prostoru u širem smislu, ne može biti napretka prema društvu socijalne pravde, slobode, sigurnosti i prosperiteta. Svim pripadnicama ljepšeg pola želim sretan 8 Mart.