Home Forum žena Predsjednica Foruma žena Kenana Strujić na zasijedanju “Ženskog parlamenta”