9og Januara 2013. godine u 15h predstavnice Foruma žena BS zajedno sa predsjednicom posjetile su Sigurnu žensku kuću u Pljevljima. Aktivistkinje su uz prigodne poklone, srdačno dočekane od strane izvršne direktorice Sabine Talović i članica tima gđice Azre Ajanović i gđice Merside Aljićević.
FŽ Pljevlja

FŽ Pljevlja

Gđa Talović je prezentirala dosadašnji rad Sigurne kuće kao i probleme sa kojima se susreću u radu, nedovoljnu zainteresovanost lokalne uprave i relevantnih institucija za probleme koji se tiču nasilja u porodici- naročito nasilja nad ženama i djecom. Gđa Talović je istakla da je saradnja između Sigurne ženske kuće i Foruma žena  veoma bitna  i da se tom saradnjom može potpomoći podizanje svjesti kod žena, da se javno govori o nasilju nad ženama. Predsjednica Foruma žena već je predložila da se u budućnosti realizuju zajednički projekti , što je podržano od strane gđe Talović.
FŽ Pljevlja

FŽ Pljevlja

Ova posjeta je finansijski podržana od strane Turske vladine organizacije „TIKA“,koja je raspoložena i za saradnju na budućim projektima Foruma žena. Ovo je još jedna u nizu planiranih aktivnosti Foruma žena.