Prvi po redu seminar, Parlamentarna demokratija-partije i političke ideologije, u organizaciji njemačke fondacije Konrad Adenauer Stiftung i fondacije Eduardo Frei iz Holandije, namijenjen politički aktivnim ženama, iz svih parlamentarnih partija Crne Gore, održan je 08. i 09. juna 2013. u hotelu  Mediteran u Bečićima.
Parlamentarna demokratija-partije i političke ideologije

Parlamentarna demokratija-partije i političke ideologije

Edukativni program seminara koncipiran je tako da se kroz teoriju, primjere, radionice i brojne  diskusije, polaznice seminara upoznaju sa političkim ideologijama, da prepoznaju i predstave svoju partiju iz ugla ideologije za koju se zalažu. Cilj je bio da polaznice  unaprjede znanje i  svoje političke vještine i iznađu najbolji mogući način za animiranje što većeg broja žena za aktivno učešće prvenstveno u svojoj partiji, a samim tim i javnom i političkom životu Crne Gore, kako bi poboljšale položaj žena u društvu, i izborile se za veći broj žena na mjestima odlučivanja. Iako je njihovo prisustvo i učešće na ovom seminaru potvrda da postoji politička volja kod žena da se stanje po pitanju njihove zastupljenosti promijeni. Seminar su  otvorili Sanija Šljivančanin, koordinator seminara, Hilde Palland-Mulder, Ekspertkinja Eduardo Frei Fondacije, Šefica poslaničkog kluba Hrišćansko-demokratske partije u gradu Kempen u Holandiji, Henri Bohnet, Direktor fondacije Konrad Adenauer .    Profesor  sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, doc. dr Vladimir Pavićević  držao je predavanja učesnicama na teme    Moderne političke ideologije – sličnosti i razlike,  Partijski programi  ideološko profilisanje poltičkih partija u Crnoj Gori, Izbori i izborna kampanja populistički obrazac u političkom djelovanju, Teorija srednjeg i teorija ekstremnog birača.   Hilde Palland-Mulder je održala seriju predavanja na teme Učešće žena u politici, ženske grupe u partijama – umrežavanje i kampanja-iskustva iz Holandije, Parlamentarna demokratija – uloga političkih partija u demokratskim državama, holandski primjer. Učesnice pomenutog seminara bile su žene iz svih parlamentarnih stranaka u Crnoj Gori. Predstavnice BS bile su Anisa Murić, Alisa Džogović i Anesa Ramović.

Alisa Džogović