Potpredsjednica  Foruma žena Bošnjačke stranke Fahreta Tahirović , bila je jedna od učesnica seminara “Žene kao politička manjina u Crnoj Gori” u organizaciji CEMI-a a pod pokroviteljstvom U.S. Embassy a u okviru  škole “ŽENE U POLITICI: SRANKE I POLITIČKA PARTICIPACIJA”  koja traje već četiri mjeseca. Seminar je održan  u Miločeru od 01.do 03.marta 2013.
Sa seminara

Sa seminara

Škola je imala za cilj da doprinese jačanju političke moći mladih žena u Crnoj Gori, kao i povećanju njihove zastupljenosti u politici. Ključni cilj škole je da utiče na ohrabrivanje i osvješćivanje žena da u većoj mjeri participiraju u političkim procesima, više budu zastupljene i budu aktivnije u procesima donošenja odluka. Istovremeno, škola  će doprinijeti da sami donosioci odluka u partijskim i državnih vlastima, vode više računa o potrebi veće zastupljenosti žena u politici, i na taj način negirati tradicionalno shvatanje rodnih razlika i stereotipa tradicionalne partijahalne crnogorske kulture. Korisnice ove škole su pripadnice parlamentarnih političkih partija i predstavnice nevladinih organizacija koje se bave pitanjem rodne ravnopravnosti, kao i nosioci ključnih pozicija u upravljačkim strukturama političkih partija i državne vlasti koji odlučuju o imenovanju funkcionera i subjekata političkih procesa. S obzirom na činjenicu da je učešće žena u politici u Crnoj Gori, daleko od ravnopravnog, da je njihova uloga i moć u političkim procesima veoma ograničena, škola je imala za cilj  da doprinese osvješćivanju i ohrabrivanju mladih žena da se više uključe u političke procese i sisteme odlučivanja i na taj način afirmišu kao političarke, aktivistkinje i državne funkcionerke. Prije svega, škola je  imala za cilj savladavanje tradicionalnog shvatanja rodnih odnosa i rodnih razlika, kao i psiholoških barijera sa kojima se žene u Crnoj Gori suočavaju kada odlučuju da li da aktivno participiraju u politici. Znanje koje posjeduju žene ne bi trebalo više da se zapostavlja, već da im se pruži mogućnost da odlučuju o bitnim pitanjima u svom životu i životu cjelokupne zajednice.“- zaključak je seminara.

Fahreta Tahirović