Selma Mehović

Selma Mehović

Sloboda ispovijedanja vjere, ravnopravnost vjerskih zajednica u međusobnim odnosima i odnosu s državom, autonomija u radu, vraćanje oduzete imovine i udovoljavanje aktuelnih potreba vjernika, čvrsto je opredjeljenje i zalaganje Bošnjačke stranke. Cijenimo da je jako važno što su Islamska zajednica u Crnoj Gori i Vlada sporazumom uredili međusobna prava i obaveze. Bošnjačka stranka insistira da se dogovorena prava i obaveze ispoštuju.

Polazeći od slobode vjere kao osnovnog ljudskog prava, a uvjereni u snažan moralni potencijal vjerskih učenja, zalažemo se za:

  • punu slobodu djelovanja svih religija,
  • za donošenje Zakona o vjerskim zajednicama,
  • punu autonomiju vjerskih zajednica  i striktno poštovanje te autonomije,
  • uključivanje vjerskih odgojno-obrazovnih institucija u zvanični obrazovni proces i zvanično priznavanje stečenih kvalifikacija,
  • za uvođenje vjeronauke kao izbornog predmeta u školskim programima,
  • slobodnu izgradnju vjerskih objekata u skladu sa zahtjevima i potrebama vjernika i njihovih  zajednica. U ovom cilju zahtijevaćemo donošenje urbanističkih planova koji uvažavaju realne potrebe za gradnjom vjerskih objekata.

Bošnjačka stranka istinski se zalaže i zalagaće se za iznalaženje najpogodnijih formi međukonfesionalnog dijaloga i saradnje, uz uvažavanje svih vjerskih razlika, usmjerenih ka zajedničkom cilju – razumijevanju i toleranciji, za dobrobit svih ljudi.

 

 Selma Mehović
Kandidat za poslanicu izborne liste BS