Zajednička lista Bošnjačke stranke i albanskih partija „Bošnjaci, Muslimani i Albanci – Bar u koji vjerujemo“ objavila je danas da se zalaže za modernije i kvalitetnije školske objekte i proširenje kapaciteta u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, a naročito na seoskom području.

Safet Drljan

Safet Drljan

Kandidat za odbornika ove koalicije prof. Safet Drljan izjavio je da su mnogi barski sportisti osvajali priznanja i medalje na svjetskim takmičenjima, dok OŠ „Mrkojevići“ u Pečuricama i dalje nema sportsku salu.

“Već smo kao projekat predložili donatorima izgradnju fiskulturne sale u ovoj školi, a zalažemo se i za izgradnju novog dječjeg vrtića jer su postojeći kapaciteti nedovoljni. Treba mnogo više ulagati u školske objekte, pogotovo na seoskom području i mi ćemo se zalagati da se iz budžeta lokalne samuprave izdvajaju dodatna sredstva za ovu namjenu”, istakao je profesor Drljan.

On je dodao da je društvo dužno da uloži maksimalne napore da djeca sa posebnim potrebama budu uključena u svakodnevni život grada Bara, te da je jedan od ciljeva ove zajedničke liste i izgradnja dnevnog centra za obrazovanje i odgoj djece sa posebnim potrebama.

Iz manjinske koalicije napominju da opština treba da obezbijedi i finansira besplatan prevoz učenika i iz najudaljenijih sela.

Drljan napominje da je kvalitetan sistem obrazovanja osnov razvoja i napretka svake države, pa su zato i država i lokalna samouprava dužne da nosiocima obrazovanja, odnosno prosvjetnim radnicima, obezbijede kvalitetne uslove za rad, a djeci i omladini najbolje uslove za obrazovanje.

“Kao dio buduće izvršne vlasti u barskoj opštini, koalicija BS i albanskih partija će se zalagati za stipendiranje najboljih učenika i studenata na fakultetima u Crnoj Gori, ali i na prestižnim univerzitetima u Turskoj i SAD gdje se već školuje određen broj studenata iz Bara. Za obrazovanje, za budućnost naše djece, na izborima 25. maja u Baru zaokružićemo zato broj 6 i ovu zajedničku listu”, zaključio je Drljan.