Poštovani građani, Bošnjačka stranka na predstojećim parlamentarnim izborima izlazi samostalno. Na glasačkom listu nalazi se pod rednim brojem 10.  
Admir Adrović

Admir Adrović

Iako medijska scena u Crnoj Gori obiluje velikim brojem  štampanih, radio i tv medija, uočljivo je odsustvo kvalitetnih sadržaja o Bošnjacima, kao i kvalitetnih bošnjačkih medija. Višedecenijsko zaostajanje i potiranje bošnjačkog identiteta, posebno u medijima, uslovilo je da su sadržaji koji se bave društvenim položajem i identitetom, kulturom i jezikom Bošnjaka nedovoljni, sporadični, loše koncipirani, često i tendenciozni sa stereotipima koji često i uvredljivo prikazuju Bošnjake. Bošnjačka stranka smatra da Bošnjaci treba da imaju sopstvene medije, kako pisane, tako i elektronske, koji će na pravi način javnosti pružati informacije o bošnjačkoj kulturi, politici, jeziku, historiji. Takođe, potrebno je da javni servis i lokalni opštinski mediji u svojim programskim shemama posvete pažnju temama koje se tiču bošnjačke duhovnosti. U suprotnom, medijska scena će, što se tiče prisutnosti Bošnjaka, uglavnom ostati nepromijenjena. Zato da bi promijenili trenutnu medijsku sliku o Bošnjacima, Bošnjačka stranka se zalaže za: -       Osnivanje Bošnjačke radio- televizije koja bi na autentičan način, uz poštovanje profesionalnih standarda, informisala o društvenom životu Bošnjaka, bavila se njihovim položajem i statusom i prezentovala nacionalni, kulturni, jezički i vjerski identitet; -       unapređenje bošnjačkih štampanih medija-novina, časopisa i magazina; -       ustanovljavanje adekvatnih programskih sadržaja u javnom rtv servisu i lokalnim opštinskim medjima za Bošnjake i na bosanskom jeziku i formiranje redakcija u tim medjima koje bi se bavile ovom oblašću.   Smatramo da će formiranjem bošnjačkih radio i televizijskih medija, Crna Gora napraviti veliki demokratski iskorak i pokazati da je društvo koje baštini slobodu medija.

Admir Adrović Poslanički kandidat BS