Emir Dacić

Emir Dacić

Razvijenu institucionalnu infrastrukturu u zaštiti prava manjinskih naroda ne prati razvijena normativna infrastruktura. Ovo se odnosi na efikasno funkcionisanje Ministarstva za manjinska prava, Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Centra za razvoj i očuvanje kulture manjina, savjeta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. Smatramo da je kadrovska popunjenost sistematizovanih radnih mjesta u navedenim institucijama nezadovoljavajuća. Veoma oskudnim budžetskim sredstvima Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, koja iznose 0,15% od ukupnog budžeta Crne Gore, finansira se cjelokupna manjinska populacija Crne Gore. Stoga, smatramo da se u narednom periodu, iz budžeta Crne Gore trebaju izdvojiti značajnija sredstva za rad Fonda, u odnosu na dosadašnji procenat. Bošnjačka stranka će raditi na jačanju institucija koje afirmišu prava nacionalnih manjinskih zajednica. Uloga manjinskih nacionalnih savjeta mora biti značajno ojačana, a njihova finansijska pozicija neće se dovesti u pitanje. Država treba da podrži afirmaciju kultura manjinskih zajednica, jer su one dio društvenog bića Crne Gore. Zato, nakon 14.oktobra, jedan od glavnih zadataka Bošnjačke stranke biće jačanje normativne infrastrukture i kapaciteta institucija za afirmaciju prava nacionalnih manjinskih zajednica.  

Emir Dacić Poslanički kandidat BS

Leave a Reply

Your email address will not be published.