Emir Dacić

Emir Dacić

Razvijenu institucionalnu infrastrukturu u zaštiti prava manjinskih naroda ne prati razvijena normativna infrastruktura.

Ovo se odnosi na efikasno funkcionisanje Ministarstva za manjinska prava, Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Centra za razvoj i očuvanje kulture manjina, savjeta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Smatramo da je kadrovska popunjenost sistematizovanih radnih mjesta u navedenim institucijama nezadovoljavajuća.

Veoma oskudnim budžetskim sredstvima Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, koja iznose 0,15% od ukupnog budžeta Crne Gore, finansira se cjelokupna manjinska populacija Crne Gore. Stoga, smatramo da se u narednom periodu, iz budžeta Crne Gore trebaju izdvojiti značajnija sredstva za rad Fonda, u odnosu na dosadašnji procenat.

Bošnjačka stranka će raditi na jačanju institucija koje afirmišu prava nacionalnih manjinskih zajednica.

Uloga manjinskih nacionalnih savjeta mora biti značajno ojačana, a njihova finansijska pozicija neće se dovesti u pitanje. Država treba da podrži afirmaciju kultura manjinskih zajednica, jer su one dio društvenog bića Crne Gore.

Zato, nakon 14.oktobra, jedan od glavnih zadataka Bošnjačke stranke biće jačanje normativne infrastrukture i kapaciteta institucija za afirmaciju prava nacionalnih manjinskih zajednica.

 

Emir Dacić
Poslanički kandidat BS