Bošnjačka stranka smatra da je proces decentralizacije evropski standard i potreba naših građana. Zalažemo se za uvođenje srednje-regionalnog nivoa samouprave, koji bi se na teritoriji tri već izdiferencirana i prepoznata regiona bavio pitanjima regionalnog razvoja, obezbjeđivao neophodnu koordinaciju u planiranju razvoja, alokaciji resursa i osnivao regionalne razvojne agencije i drugo.

Panorama Petnjice

Panorama Petnjice

Bošnjačka stranka se zalaže da se povećaju nadležnosti opština i opredijele im se značajno veća sredstva. Administrativno-teritorijalna organizacija Crne Gore datira iz 60-tih godina XX vijeka, i kao takva nesaglasna je s novim standardima i potrebama građana. Pravo na lokalnu samoupravu je važno ljudsko pravo zajamčeno međunarodnim i domaćim propisima. Najrelevantniji standard u ovoj oblasti je da se odluke o pitanjima važnim za lokalnu zajednicu donose od strane organa izabranih na nivou što bližem građanima, kako bi se vlast vršila efikasno i u interesu građana toga područja.

[youtube id=”WetvkbPPV2” width=”600” height=”350”]

Bošnjačka stranka zalaže se za monotipski koncept opština i insistira na vraćanju opštine Petnjica, kao nužnan uslov da se postignu pomenuti ciljevi i preuzme odgovornost za dalji razvoj. Petnjica ima dovoljno teritorije i stanovništva, ima zaokružen prostor sa opštinskim centrom, ima osnovnu, mada nedovoljno razvijenu infrastrukturu i što je posebno važno, ima građane sa sviješću da im opština treba da bi vodili javne poslove u interesu lokalnog stanovništva.

Bošnjačka stranka je jedina partija koja i u svom programu i u relnosti promoviše ideju povratka statusa Opštine Petnjici.

Referendum o vraćanju statusa opštine Petnjici koji je održan 4. avgusta bio je konsultativnog karaktera, što znači da nije obavezujući, što dovoljno govori o porukama vlasti građanima Bihora da nijesu zainteresovani da ovaj referendum bude kao i svi drugi referendumi. Smatramo da su potrebni dalji konkretni koraci  i od strane Vlade i Parlamenta da se ispune obećanja data gradjanima ovog kraja.

Ovoga puta Bihorci će prepozati ko se i riječju i djelom zalaže za povratak Opštine Petnjica. Zbog toga će uzeti svoju sudbinu u svoje ruke, birajući svoje predstavnike! Bošnjačka stranka je jedini autentični predstavnik bošnjačko-muslimanskog naroda, i to će birači potvrditi masovnom podrškom svojim predstavnicima! 

ADNAN MUHOVIĆ