Kemal Purišić

Kemal Purišić

Bošnjačka stranka smatra da se sporo rješavaju neki davno uočeni problemi koji se tiču zaštite manjinskih prava, a da je proces unapređenja i razvoja prava usporen. Mislimo da se ovaj segment društvenih odnosa gura na margine interesovanja, iako će biti vrlo važan element dostizanja standarda i  pregovaranja s EK, što je društveno opasna tendencija i može da uspori proces pristupanja EU. Neke potpuno jasne ustavne i zakonske norme prosto se ne primjenjuju. Takav je slučaj s pravom na srazmjernu zastupljenost manjina u organima državne i lokalne  vlasti koja se opstruiše bezmalo 20-tak godina. U državnoj upravi radi 82 % Crnogoraca i 3,8% Bošnjaka, što je uzurpacija prava Bošnjaka na djelotvorni uticaj na proces odlučivanja i uzurpacija dijela uslova za egzistenciju. To se takođe odnosi i na pravo na autentičnu zastupljenost u lokalnim skupštinama, koje  je blokirano. Za realizaciju manjinskih politika se troši svega 0,2% godišnjeg budžeta i postoji tendencija smanjenja sredstava koja se izdvajaju iz državnog budžeta. Manjinski savjeti, zbog ograničenih administrativnih i finansijskih kapaciteta, uglavnom ne vrše zakonom data ovlašćenja, i kao organ manjinske samouprave nijesu postali zastupnik manjine i zvanični kanal saradnje s Vladom. Zato je Evropska Komisija u svom posebnom izvještaju ocijenila da je potrebno unaprijediti saradnju između Vlade i Savjeta manjina, kao i zastupljenost predstavnika manjinskih naroda u organima državne i lokalne vlasti. Bošnjačka stranka upravo tu vidi ključ za uspješnije evro-atlantske integracije Crne Gore i insistiraće na rješavanju ovih problema već u ranoj fazi procesa evro-atlantskih integracija.

Kemal Purišić Potpredsjednik Bošnjačke stranke