Edina Dešić

Edina Dešić

Bez kvalitetnog sistema obrazovanja i obrazovnog kadra nema zdravog i naprednog društva. Loš standard prosvjetnih radnika, informatički neopremljene škole i labaratorije, minimalni kapaciteti u predškolskim, srednjoškolskim ustanovama i naročito studentskim domovima su realni pokazatelji stanja u kojem se obrazovni sistem u Crnoj Gori nalazi.

Zato, Bošnjačka stranka se u svom izbornom programu zalaže za promjene u sistemu obrazovanja, za unaprijeđenje prostornih uslova u školama, za povećanje broja ustanova predškolskog obrazovanja u sredinama gdje žive Bošnjaci, za izgradnju centara za obrazovanje i odgoj djece sa posebnim potrebama.

U školskim kuhinjama i studentskoj menzi, neophodno je poštovanje vjerskih potreba u ishrani kod bošnjačko-muslimanske djece, što je i u skladu sa Ugovorom čiji su potpisnici Vlada Crne Gore i Islamska zajednica.

Na prostorima gdje žive Bošnjaci, naročito u ruralnim predjelima, neophodno je obezbijediti besplatan prevoz učenika, ali i besplatne udžbenike za učenike osnovnih škola, s obzirom da je osnovno obrazovanje obavezno zakonom.

Bošnjačka stranka se zalaže i za zastupljenost sadržaja iz maternjeg jezika, književnosti, historije i kulture Bošnjaka, za otvaranje katedre i studijskih programa za Bošnjačku književnost i jezik na Univerzitetu Crne Gore.

Neohodno je što više stipendija za talentovane studente, ali i nastavak i proširivanje saradnje sa institucijama u Turskoj na čijim se fakultetima nalazi znatan broj bošnjačke omladine.

[youtube id=”3Rm32PCq4yI” width=”600” height=”350”]

Za bošnjačko-muslimansku omladinu je važno i potpisivanje međudržavnih ugovora sa zemljama u okruženju,naročito sa BiH, kojima bi se značajno olakšao položaj studenata.

Od posebnog je značaja bolja koordinacija srednjih stručnih škola sa zahtjevima privrede, kako bi omladina nakon završene škole mogla lakše doći do zaposlenja.

14. oktobra za Bošnjačku stranku i bolje obrazovanje -ČISTA DESETKA!

Edina Dešić

Kandidat za poslanika izborne liste BS