Almina Bučan

Almina Bučan

Gotovo polovina Bošnjaka-muslimana živi i radi u inostranstvu i čine najbrojniji segment dijaspore i iseljenika koji je stalno vezan za Crnu Goru i svoj zavičaj. Naša dijaspora je moćni ekonomski, kadrovski i lobistički segment našeg društva i kao takva može da pomogne državi u njenom razvoju i napretku ka evroatlanskim integracijama. Crna Gora treba više da brine o statusu i potrebama naše dijaspore, da stvara uslove za njihovu ponovnu integraciju u naše društvo i da kreira podsticajne uslove za investiranje njihovog kapitala u zavičaj. Mi kao stranka ćemo se zalagati za organizovanu saradnju države s dijasporom, jačanje međusobne pomoći i podrške, te zaštitu interesa dijaspore u pogledu razvoja diplomatske mreže, obezbjeđivanje cjelovitog popisa dijaspore, donošenje međudržavnih sporazuma o dvojnom državljanstvu, mogućnost glasanja u diplomatskim predstavništvima, te očuvanja njihovog jezičkog, kulturnog i nacionalnog identiteta;   Takođe, želimo biti spona bošnjačkoj dijaspori s državnim institucijama i posrednik u rješavanju njihovih mnogobrojnih problema. Almina Bučan

Leave a Reply

Your email address will not be published.