Amer Nokić

Amer Nokić

Crna Gora sa ovakvim unutrašnjim razlikama u razvijenosti ne može pristupiti EU. Sjeverni region je najbogatiji resursima, dok sa druge strane svi pokazatelji govore da  većina stanovnoštva u ovom regionu živi na granici siromaštva.

Dugi niz godina u Crnoj Gori se nije vodilo računa o ravnomjernom i ravnopravnom razvoju. Rezultat toga su velike disproprorcije u razvoju Sjevernog regiona u odnosu na Centralni i Južni. Što je najlošije ove razlike se i dalje povećavaju sa dubokim posljedicama na društveno-ekonomske, socijalne i demografske prilike u cijeloj državi.

Ekonomija kao sitem koji prožima sve ove sisteme je ključ za rješavanje problema neravnomjernog regionalnog razvoja.

Zalažemo za objedinjavanje i koordinisanje aktivnosti nadležnih institucija kao sto su Investiciono-razvojni Fond, Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Ministarstvo ekonomije, Vlada i JSL kako bi se na adekvatan način sprovodila politika ravnomjernog regionalnog razvoja.

Smatramo da država treba što prije da realizuje krupne infrastrukturne projekte, kao što su izgradnja autoputa, zatim puta Plav – Podgorica i aktiviranje aerodroma u Beranama. Tako će se povećatii kapaciteti nerazvijenih regija za privlačenje novih investicija.

Bošnjačka Stranka se zalaže za prenošenje dijela nadležnosti na regionalne i lokalne organe i institucije u fazi planiranja i realizacije regionalnih politika.

[youtube id=”MjBzzzsnX4g” width=”600” height=”350”]

Jedina smo stranka koja u svojem program ima regionalni razvoj kao prioritet.

Smatramo da ulaganja u sjeverni region mogu biti višestruko značajna za ukupni ekonomski rast na nivou Crne Gore.

 

Amer Nokić,

Kandidat za poslanika izborne liste BS