dr Nedžad Drešević

dr Nedžad Drešević

Poštovani građani, Bošnjačka stranka na predstojećim parlamentarnim izborima izlazi samostalno. Na glasačkom listiću nalazi se pod rednim brojem 10. Zdravstveni sistem je jedan od važnih faktora u društvu, koji značajno utiče kako na zdravstveni razvoj stanovništva, tako i na opšti društveni i ekonomski razvoj. Ekonomska kriza ostavila je traga na sve segmente društva, pa i na zdravstvo. Danas imamo zdravstvo kojim su nezadovoljni i pacijenti i zdravstveni radnici. Zamišljene reforme zdravstvenog sistema koje su u toku nijesu adekvatno budžetski ispraćene, tako da nijesu dale puni efekat. Svakako da Bošnjačka stranka podržava rezultate u zdravstvu koje su dale rezultate. Međutim, u određenim oblastima predviđene reforme značajno su uticale na smanjenje kvaliteta zdravstvenih usluga. To se najbolje ilustruje na primjeru stomatologije. Stomatološki fakultet i Stomatološka poliklinika u Podgorici su zapušteni, a prema stomatolozima država ima maćehinski odnos. Budžet zdravstva koji iznosi oko 150 miliona eura, nije dovoljan za realizaciju reformi. Čovjek mora biti mađioničar da bi u svim segmentima pravilno rasporedio takav budžet. U inostranstvu, jedna ozbiljnija bolnica posjeduje trostruko veći budžet od našeg državnog budžeta za zdravstvo. Jasno je da su zdravstveni radnici nezadovoljni odnosom države prema njihovom stambenom pitanju. U državnoj upravi rijetki su oni koji uz pomoć države ne riješe svoje stambeno pitanje, dok je u zdravstvu obrnuto: rijetki su oni koji uz pomoć države riješe svoje stambeno pitanje. Bošnjačka stranka smatra da buduća Vlada mora mnogo više da ulaže u zdravstveni sistem u svim njegovim segmentima. Loša ekonomska situacija uzrokovala je nemaran odnos i prema zdravstvu i  prema zdravlju. Tako smo stekli ružne navike da štedimo kada je zdravlje u pitanju, a tih ružnih navika moramo se što prije oslobađati. Zdravstvu u Crnoj Gori treba mnogo kvalitetnijeg kadra. Takođe, treba preuzeti konkretne mjere u onim sektorima zdravstvenog sistema gdje reforme nijesu dale očekivane rezultate, kako bi se zdravstvo ponovo vratilo na mjesto koje mu pripada. [youtube id="JNXjWFgxaU" width="600" height="350"] Bošnjačka stranka insistira da se realno sagleda domet sprovedenih reformi zdravstvenog sistema, te da se hitno radi na poboljšanju rezultata u onim oblastima koji su reformama ozbiljno oštećeni. U tom smislu, Bošnjačka stranka poziva građane i zdravstvene radnike da 14. oktobra zaokruže broj 10, kako bi našem posrnulom zdravstvu pružili priliku za oporavak.

Dr Nedžad Drešević Kandidat za poslanika na listi BS