Poštovani građani,

Damir Gutić

Damir Gutić

Cilj Bošnjačke stranke jeste da Crna Gora postane dio EU i usvoji istinske vrijednosti demokratije, pravde, efikasne ekonomije i visokog životnog standarda. Ekonomska sloboda pojedinca predstavlja osnov za sve ostale slobode pa je nizak standard stanovništva ograničavajući faktor.

Činjenica je da standard građana po svim kriterijima nije ni blizu standarda građana u EU kojoj težimo a takođe je izražena razlika u standardu gradjana sjevera i centralnog ili južnog dijela CG. Mi smo posebno zainteresovani za sjeverni region jer u njemu živi većina Bošnjačko-muslimanskog stanovništva.

Gravitacija finansijskog i intelektualnog kapitala  prema Podgorici kao centru ekonomske, političke i kulturne moći  uslovljava stvaranje očiglednih razlika u razvoju i pored toga što sjeverni region obiluje prirodnim resursima.

Cilj nam je da iskoristimo postojeće prirodne resurse a za to nam je potreban finansijski i intelektualni kapital.

Bošnjačka stranka ima veoma dobre odnose sa brojnom dijasporom, kao i sa vladama nekih država, prije svega Republikom Turskom. To može biti dobar generator ideja i izvor finansiranja projekata.

Smatramo da uz mogućnost finansiranja kroz IPA projekte treba ojačati administrativne i upravljačke kapacitete Opština na sjeveru, koji su prepoznati kao usko grlo u daljem razvoju.

Poboljšanje infrastrukture je takodje jedan od prioriteta, tu prije svega mislimo na poboljšanje i otvaranje novih puteva. Auto put ili brza cesta od PG ka sjeveru, Put Podgorica – Plav, otvaranje puta Plav-Peć preko Čakora, aerodroma u Beranama, završavanje detaljnih urbanističkih planova koji su preduslov za dalji razvoj..

Kao učesnici u budućoj Vladi, trudićemo se da Vlada obezbijedi dodatne podsticajne mjere za lakše otpočinjanje posla na sjeveru. One bi obuhvatale poreske olakšice, pravljenje biznis zona i veća podrška države preduzećima koja posluju u sjevernom regionu preko državne pomoći namijenjene regionalnom razvoju.

Stvaranjem ovih preduslova ostvarile bi se značajnije investicije u turizam, drvnu industriju, poljoprivredu, proizvodnju zdrave hrane, energetiku i druge potencijale sjevera države. Svaki radnik koji bude zaposlen u oblastima proizvodnje istinski će učestvovat u poboljšanju životnog standarda i pomoći će da Plav i Rožaje više ne budu najnerazvijenije Opštine, da Bijelo Polje ne bude grad sa najviše nezaposlenih..

To je način da zadržimo i vratimo ljude da rade, žive i privredjuju u sjevernom dijelu Države a za sve pobrojano potrebno je samo malo političke volje i decentralizacije u odlučivanju o prioritetima sjevera, jer gradjani koji tu žive najbolje znaju šta njima treba.

A prije svega trebaju im pošteni ljudi koji žive pored njih, zato birajmo svoje!!

Damir Gutić
Poslanički kandidat Bošnjačke stranke