Anesa Ramović

Anesa Ramović

Najbolji pokazatelj koliko Bošnjačka stranka uvažava i podstiče omladinu jeste naša izborna lista čija većina čine mladi, vrijedni, talentovani i obrazovani Bošnjaci i Bošnjakinje. Bošnjačka stranka je činila sve i nastaviće da se zalaže za što bolji položaj mladih kako bi omogućila što kvalitetniji život u Crnoj Gori i time spriječila dalje iseljavanje naše omladine. U svom izbornom programu Bošnjačka stranka se zalaže: - za kvalitetnije obrazovanje na svim nivoima, - za stipendiranje talenata, - za veću podršku mladim stvaraocima, - za razvoj zapostavljenih grana ( kao što su seoski i planinski turizam, poljoprivreda, šumarstvo) čime bi se obezbijedila nova radna mjesta, - za veću zastupljenost bošnjačko-muslimanske omladine u klupskim i državnim timovima, - za izgradnju sportskih objekata, - za kvalitetniju brigu za djecu sa posebnim potrebama, za djecu žrtve trgovine i porodičnog nasilja, - za jačanje centara za liječenje zavisnika opojnih sredstava, ali i znatniju pomoć države i društva prilikom zaposlenja ovih lica, kako bi se brže i uspješnije vratili normalnom društvenom životu Bošnjačka stranka promoviše sport i zdrave stilove života u borbi protiv društvenh devijacija kao što su alkoholizam i narkomanija, zbog čega ćete 14. oktobra na izbornom listiću zaokružizi broj 10-ZA ČISTU DESETKU!

Anesa Ramović

Kandidat za poslanika izborne liste BS